УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ТА РЕСУРСАМИ – завдання з імплементації міжнародних актів

_______________________________________________________________________________________________________________________

 

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ТА РЕСУРСАМИ –

завдання з імплементації  міжнародних актів

   Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 4 листопада 2015 р. № 903 [1] щодо імплементації  міжнародних актів,

п.2, проекти директив, вказівок і технічного завдання готуються державним органом, що є уповноваженим брати безпосередню участь у заходах або якого в установленому порядку визначено головним (у разі участі у заході кількох державних органів).

   В Україні відбувається імплементація наступних Директив в цій сфері (Директива – тип законодавчого акту Європейського Союзу, що мають свої особливості при запровадженні в різних країнах, дотримуючись при цьому спільного рамкового формату).

п.4  ЗУ Вказівки готуються з окремих питань порядку денного заходу, що становить особливий інтерес для України. зміцнення позитивного іміджу України та міжнародна співпраця в галузі інформаційної політики; забезпечення миру та стабільності в регіоні, на європейському континенті, у світі;

п.6  Погоджений МЗС проект вказівок або технічного завдання затверджується відповідальним органом.

п.6.1 Погоджений МЗС проект вказівок для участі у засіданні Комітету асоціації між Україною та ЄС, у тому числі Комітету асоціації у торговельному складі, їх підкомітетів, а також діалогів Україна — ЄС, затверджується Віце-прем’єр-міністром України, до компетенції якого віднесено питання європейської та євроатлантичної інтеграції.

п.7 Підготовка проектів директив, вказівок і технічного завдання здійснюється з дотриманням таких критеріїв, як логічна послідовність, належна ясність викладу, точність опису, відсутність суперечностей, лаконічність, дотримання структури проекту документа, нормативність мовних засобів офіційно-ділового стилю.

Згідно європейського законодавства щодо управління відходами та ресурсами, аналітичний  огляд якого був підготовлений на базі Міністерства екології та природних ресурсів України («УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ ТА РЕСУРСАМИ: короткий опис Директив ЄС та графіку їх реалізації», Посилання на джерело: http://www.if.gov.ua/files/uploads/Waste_brochure.pdf),

Право у сфері управління відходами (та їх окремими потоками) представлено в ЄС більше ніж десяти директивами. З них у список Угоди про асоціацію ввійшли:

  • Директива 2008/98/ЄС про відходи (рамкова);
  • Директива 1999/31/ЄС про захоронення відходів;
  • Директива 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної промисловості.

Право і екологічна політика Співтовариства виходить із завдань запобігання утворення відходів, сприяння повторному використанню, вторинній переробці та відновленню відходів з метою зменшення їх впливу на навколишнє середовище. Пріоритетною метою при цьому постає перетворення відходів на ресурси і зниження обсягів їх утворення. Вітчизняне законодавство у цій сфері, не дивлячись на досить розвинену нормативно-правову базу, не повністю або лише частково відповідає вимогам ЄС. Відтак імплементація зазначених директив пов’язана із значними змінами і доповненнями в правовому полі. Передусім Україна стоїть перед необхідністю переходу на нову концептуальну основу, в рамках якої пріоритетні цілі поводження з відходами забезпечуватимуть рух у напрямку «кругової» економіки з каскадним використанням ресурсів і мінімізацією обсягів залишкових продуктів. Строк впровадження зазначених вище трьох директив за різними їх положеннями має становити від 2-х до 5-6 років.

____________________________________

[1] Про затвердження Порядку підготовки проектів директив, вказівок і технічного завдання для участі у заходах міжнародного характеру та звітів за їх результатами http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/903-2015-%D0%BF

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

5 × 3 =