Статут територіальної громади

Статут – це мала конституція територіальної громади, яка визначає правовідносини у самій громаді та з зовнішнім середовищем. Статут територіальної громади не може суперечити Конституції України та законам України, прийнятим на її основі.

Реєстрація статуту територіальної громади

Прийняття статуту територіальної громади – це компетенція самої територіальної громади. Статут вступає в силу з моменту його прийняття на загальних зборах громади більшістю голосів.

Територіальна громада не зобов’язана  реєструвати свій статут. Водночас, для реальної дієздатності громади в сучасних вітчизняних умовах, якщо є така можливість, доречно зареєструвати статут територіальної громади або безпосередньо, або через представницький орган, що затвердив статут територіальної громади в якості регламентуючого документа своєї діяльності.

Що регламентує статут територіальної громади?

В статут територіальної громади громадяни-власники можуть внести будь-які норми, що стосуються безпосередньо їхньої власності.

Статут територіальної громади визначає керівні органи територіальної громади – це голова територіальної громади та  виконавчі органи: комітети територіальної громади:  громадських представників, присяжних засідателів, тощо. Статутом територіальної громади визначено склад комітетів та їх повноваження.

Статут територіальної громади також може регламентувати процедуру висловлення недовіри радам, головам рад та окремим депутатам.

Також статут територіальної громади може регламентувати процедуру проведення місцевих референдумів.

Зміни до статуту територіальної громади

Зміни до статуту територіальної громади можуть вноситись за потребою на загальних зборах територіальної громади.

Статут територіальної громади: 2 комментария

 1. На засіданні Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування було підтримано пропозицію Мінрегіону щодо необхідності передбачення у державному бюджеті окремої субвенції місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади. Про це повідомив Перший заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України В’ячеслав Негода.

  «Мінрегіоном підготовлено та надіслано до Мінфіну бюджетний запит та його обґрунтування на виділення з державного бюджету відповідних коштів. Важливо, щоб ця пропозиція знайшла підтримку під час розгляду проекту державного бюджету на 2016 рік. Наша позиція ґрунтується на тому, що об’єднані територіальні громади мають право розраховувати на державну підтримку, як це і передбачено у статті 10 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», де зазначено про те, що Держава здійснює фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст шляхом надання об’єднаній територіальній громаді коштів у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури. Водночас необхідно буде, щоб новоутворені місцеві ради внесли подання обласним державним адміністраціям, які мають подати Уряду відповідні пропозиції, що також передбачено Законом» — сказав він.

  Нагадаємо, Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко повідомляв, що у державному бюджеті на 2016 рік об’єднані територіальні громади отримають субвенцію у розмірі 1,4 млрд.грн. Децентралізація » Новини » Об’єднані територіальні громади мають право розраховувати на державну підтримку http://decentralization.gov.ua/news/item/id/575

 2. http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56482

  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
  до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей державної реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб»

  1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту
  Відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» в Україні відбувається об’єднання територіальних громад. Центральною виборчою комісією на 25 жовтня 2015 року вже призначено проведення 159 перших виборів депутатів місцевих рад об’єднаних територіальних громад та їх голів. Для забезпечення безперервності реалізації публічної влади на рівні місцевого самоврядування необхідно здійснити перереєстрацію як юридичних осіб 318 сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та їх виконавчих комітетів, та державну реєстрацію припинення як юридичних осіб близько 1200 сільських, селищних, міських рад та їх виконавчих комітетів. У зв’язку з цим постає питання оперативності проведення такої масової державної реєстрації та оптимальності її процедури. Це вкрай важливо для забезпечення укладення та виконання органами місцевого самоврядування договорів цивільного характеру (закупівлі за кошти місцевих бюджетів, оренда земельних ділянок та інших об’єктів комунальної власності тощо).
  Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» встановлює однаковий порядок державної реєстрації суб’єктів господарювання як юридичних осіб приватного права та органів місцевого самоврядування як юридичних осіб публічного права. Це не узгоджується з правовим статусом органів місцевого самоврядування, організаційно-правовими засадами їх створення та припинення. На відміну від юридичних осіб приватного права сільські, селищні, міські, районні у місті ради та їх виконавчі комітети, районні, обласні ради діють та підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та в порядку визначеному законами України, їх діяльність є публічною. Крім того загальний порядок є тривалим у часі і організаційно складним. На сьогодні статтею 24-1 вказаного Закону особливості державної реєстрації вже передбачено для центральних органів виконавчої влади. З огляду на подібну публічну природу органів державної влади та органів місцевого самоврядування особливості їх реєстрації як юридичним осіб необхідно взаємно узгодити.
  Для вирішення завдань державної реєстрації також потребують вирішення наступні проблеми.
  Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» не регульовано питання правонаступництва нової територіальної громади після територіальних громад, що об’єдналися. Не враховано особливості суб’єктного складу комунальної власності: суб’єктом права комунальної власності є територіальна громада, а рада лише діє від її імені. Щодо органів місцевого самоврядування як юридичних осіб питання правонаступництва їх прав та обов’язків визначені загальними формулюваннями, які не дають можливість чітко визначити особу правонаступника. Також не врегульовано спадковість щодо раніше виданих актів органів місцевого самоврядування.
  Крім того, належно не регульовано питання безперервності діяльності органів місцевого самоврядування та процедури їх реорганізації. Передбачена частиною сьомою статті 8 вище вказаного Закону процедура ліквідації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб не узгоджується з частиною першою статті 104, частиною 12 статті 111 Цивільного кодексу України, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців». Ліквідація юридичної особи не передбачає ніякого правонаступництва. Крім того передбачений загальний порядок ліквідації юридичних осіб не може бути застосований до органів місцевого самоврядування через тривалі строки реалізації і неможливість синхронізації з набуттям повноважень новообраними місцевими радами та бюджетним процесом.
  У цій ситуації органи місцевого самоврядування мають бути не ліквідовані, а реорганізовані шляхом приєднання за спрощеною процедурою. До юридичних осіб — місцевої ради та її виконавчого комітету, що знаходиться у адміністративному центрі об’єднаної територіальної громади, приєднуються відповідно інші місцеві ради та виконавчі комітети. Вказане дозволить суттєво спростити вирішення організаційних питань: зникне необхідність обов’язкового переукладення всіх договорів, спроститься бухгалтерське оформлення, буде забезпечено стале фінансування видатків на функціонування та оплату праці новообраних посадових осіб місцевого самоврядування, збережеться на перехідному етапі спадковість трудового колективу у адміністративному центрі, зникне проблема тотожності найменувань юридичних осіб, скоротяться терміни на переоформлення правоустановчих документів на нерухоме та рухоме майно тощо.
  2. Цілі та завдання прийняття законопроекту
  Прийняття законопроекту з огляду на процес добровільного об’єднання територіальних громад спрямоване на:
  врегулювання відносин, що виникають у зв’язку з державною реєстрацією новоутвореного та утвореного у результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення органу місцевого самоврядування як юридичної особи;
  усунення недоліків правового регулювання питання правонаступництва об’єднаних територіальних громад, їх сільських, селищних, міських рад та виконавчих комітетів таких рад;
  узгодження з законодавством процедури реорганізації органів місцевого самоврядування в процесі добровільного об’єднання територіальних громад.

  3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту
  Законопроектом передбачається доповнення Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» новою статтею 24-2, а також внесення змін до статей 7, 8, 10 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
  4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання
  Основними нормативно-правовими актами у даній сфері є:
  Конституція України;
  Цивільний кодекс України;
  Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців»;
  Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
  Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»;
  Бюджетний кодекс України.
  Змін до інших законів не передбачається.
  5. Фінансово-економічне обґрунтування
  Прийняття законопроекту не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.
  6. Регіональний аспект
  Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.
  7. Громадське обговорення
  Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.
  8. Позиція соціальних партнерів
  Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.
  9. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту
  З прийняттям законопроекту будуть унормовані відносини з державної реєстрації органів місцевого самоврядування як юридичних осіб, усунені правові недоліки, які суттєво ускладнюють завершення процедури добровільного об’єднання територіальних громад в частині формування органів місцевого самоврядування нових об’єднаних територіальних громад.

  Народні депутати України І.І.Куліченко
  Посв. №243
  М.Т.Федорук
  Посв. № 399
  С.І.Мельник
  Посв. № 385

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

17 − 11 =