Програми та агентства ЄС

Європейську політику сусідства започатковано у 2004 р. з метою забезпечення стабільності та сталого економічного розвитку в країнах-сусідах, які не увійшли до політики розширення ЄС, шляхом відкриття для них перспективи поступової інтеграції до внутрішнього ринку ЄС.

4 грудня 2006 р. Європейська Комісія оприлюднила повідомлення для Європейської Ради та Європарламенту «Загальний підхід до можливостей країн-партнерів Європейської політики сусідства (ЄПС) брати участь в агентствах та програмах Спільноти», в якому передбачено можливість участі України як країни-партнера ЄПС у роботі галузевих агентств та тематичних програм ЄС.

Агентства ЄС створені з метою сприяння регулюванню діяльності окремих секторів на рівні ЄС. Конкретні умови та принципи участі України в агентствах мають встановлюватися двосторонніми угодами з кожним окремим агентством. Це надає країнам – партнерам право стати спостерігачем у правлінні агентства. У більшості випадків вимагається також наближення національного законодавства та сплата членських внесків. Детальні умови та порядок співробітництва / участі у роботі агентства визначені у регуляторному акті, яким воно створене.

Види агентств:

Регуляторні: сприяння Комісії у формуванні нових правил і контроль за здійсненням існуючих (Європейське агентство авіаційної безпеки (EASA));

Операційні: координація спільних операцій держав-членів ЄС (FRONTEX);

Інформаційні: сприяння державам – членам в аналізі, оцінці, а також надання наукової інформації і даних (Європейське агентство з навколишнього середовища (EEA).

На сьогодні 22 агентства ЄС є відкритими для участі країн-партнерів ЄПС. Українські органи виконавчої влади в тій чи іншій формі співпрацюють з 10 агентствами ЄС:

ДКА – Європейське космічне агентство (European Space Agency (ESA), Європейський наглядовий орган Глобальної навігаційної супутникової системи «Галілео» (ГНСС) (European GNSS Supervisory Authority (GSA);

Міноборони – Європейське оборонне агентство (European Defence Agency (EDA);

Держприкордонслужба – Агентство ЄС з менеджменту оперативного співробітництва на зовнішніх кордонах (European Agency for the Management of Operational Cooperation at the External Borders of theMember States of the European Union (FRONTEX);

МОЗ – Європейський моніторинговий центр з питань наркотиків та наркозалежності (EuropeanMonitoring Centre on Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), Європейський центр з питань профілактики та контролю хвороб (European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC);

ДФС – Європейський офіс по боротьбі з шахрайством (European Anti-Fraud Office (OLAF);

Державіаслужба – Європейське агентство з авіаційної безпеки (European Aviation Safety Agency (EASA);

МВС – Європейський поліцейський офіс (European Police Office (EUROPOL), Європейський поліцейський коледж (European Police College (CEPOL).

Тематичні програми ЄС спрямовані на розвиток внутрішніх політик ЄС в соціальній, гуманітарній, торговельно-економічній та інших сферах. Участь у програмах вимагає попереднього укладення рамкової угоди між Україною та ЄС, яка встановлюватиме загальні умови доступу до програм ЄС. Угода слугуватиме основою для укладення меморандумів про взаєморозуміння з ЄК, які визначатимуть детальні технічні, фінансові та адміністративні домовленості щодо участі в конкретних програмах.

1 листопада 2011 р. набув чинності Протокол до Угоди про партнерство і співробітництво про Рамкову угоду між Україною та ЄС про загальні принципи участі України в програмах Співтовариства (Закон України про ратифікацію від 21 вересня 2011 р. № 3764), що дозволяє Україні стати повноправним учасником більше ніж двадцяти галузевих програм у сферах енергетики, конкурентоздатності та інновацій, комунікації, споживчої політики, охорони здоров’я, культури, освіти та науки, молодіжної політики тощо. Протокол створює правові підстави для укладення меморандумів про взаєморозуміння, які визначають умови участі України у кожній конкретній програмі ЄС (умови, принципи участі, фінансові зобов’язання тощо).

Рішеннями Української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС схваленоМетодичні рекомендації щодо аналізу умов участі України у програмах та агентствах ЄС.

У лютому 2012 р. Європейська Комісія уніфікувала підходи щодо умов участі 13-ти країн-учасниць Європейського інструменту сусідства та партнерства (ЄІСП) у «відритих» та «частково відкритих» програмах ЄС, а також розробила механізм співфінансування витрат (у розмірі 50% від загального внеску) в разі участі країни ЄІСП в агенції ЄС.

Починаючи з 2014 р. у рамках Бюджету ЄС на 2014-2020 роки Європейською Комісією модифіковано перелік програм, у тому числі умов участі у них країн Східного партнерства відповідно до формування пріоритетів розвитку ЄС.

Мінекономрозвитку, яке є координатором участі України у програмах та агентствах ЄС, спільно з заінтересованими органами виконавчої влади з урахуванням інституційної та фінансової спроможності у лютому 2014 р. підготовлено та надіслано Стороні ЄС позиційний документ щодо пріоритетних сфер співпраці в рамках нового покоління програм ЄС, якими визначено:

наука, технології та інновації – рамкова програма ЄС у сфері досліджень та інновацій «Горизонт 2020»;

митна та податкова політика – програми «Фіскаліс 2020», «Митниця 2020»;

статистика – «Статистична програма ЄС»;

підприємництво – «Програма ЄС з підвищення конкурентоспроможності малих та середніх підприємств».

Позиція Української Сторони полягає у необхідності поетапного залучення до діяльності програм ЄС, а також продовження роботи з агентствами у рамках відповідних двосторонніх угод.

Програми ЄС:

Горизонт 2020

Україна уклала та вже ратифікувала 15 липня 2015 року Угоду про асоційоване членство у Рамковійпрограмі ЄС з наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020», що дозволить залучати  українськихнауковців, університетів, науково-дослідних організацій і установ до спільних європейських науковихдосліджень.

Програма «Горизонт 2020» — це найбільша програма ЄС, спрямована на фінансування досліджень таінноваційних розробок, її бюджет на 7 років (2014-2020 роки) становить 80 млрд. євро.

Українська наукова спільнота не лише отримує важливу фінансову підтримку для своїх проектів, але йтакож можливість залучити іноземних партнерів для спільного втілення наукових ініціатив та брати участь уінтелектуальному житті Європи на рівних умовах з іншими європейськими дослідниками.

 Корисні посилання:

Головна сторінка програми: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html

Інформація про подачу проектів: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/guide.html

COSME

До кінця 2015 року планується укладення угоди про участь України у програмі ЄС з підвищенняконкурентоспроможності малих та середніх підприємств COSME.

COSME – це програма ЄС на період 2014-2020 з бюджетом 2,3 млрд. євро, спрямована на створеннясприятливих умов для розвитку малого та середнього підприємництва. У рамках цієї програми, державніустановам та громадські організації мають змогу отримати гранти для реалізації проектів націлених напідтримку конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу та розвиток міжнародної торгівлі. Доступнийдля України бюджет складатиме 800 млн. євро.

Корисні посилання:

Головна сторінка: https://ec.europa.eu/easme/en/cosme

Enterprise Europe Network: http://een.ec.europa.eu/

Креативна Європа

Український уряд планує укласти угоду з ЄС про участь України у культурно-гуманітарній  програмі«Креативна Європа», бюджет якої становить 1,46 млрд. євро.

Дана програма дає можливість, зокрема фінансову, творчим колективам та установам  з різних країниЄвропи об’єднатися задля втілення спільних проектів в галузі культури та Європейського співтовариства. Окрім цього, членство у програмі «Креативна Європа» дозволить   не просто ознайомити європейські країни зукраїнським мистецтвом , але й можливість привернути увагу інвесторів до вітчизняних культурних ініціатив.

 Корисні посилання:

Головна сторінка: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/

Контактна інформація культурних центрів та установ ЄС: http://ec.europa.eu/culture/tools/networks_en.htm