ГРОМАДСЬКА СПІЛКА

«ІННОВАЦІЙНА ОРХУСЬКА МЕРЕЖА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД УКРАЇНИ ТА МІСТА КИЄВА»

CIVIC UNION «INNOVATION AARHUS` NETWORK TERRITORIAL COMMUNITIES OF UKRAINE AND KIEV CITY»

Перейти к записям

Кравченко Оксана Іванівна

kravchenko-oksana-ivanivna_0

Кравченко Оксана Іванівна

Дата народження: 13 травня 1965 року

 Досвід роботи.

 1. Координатор проектів зі сталого розвитку аграрного сектору на основі «зеленої» економіки  Української інноваційно-технологічної платформі «Еко-енерго-біоекономіки» (UITP Eco-Energy-Bioeconomy) робочої групи НТР Наукового парку Національного авіаційного університету, з січня 2013 р., учасник побудови загальнонаціональної експертної мережі «Агро-харчової платформи України», кластери стандартизації, нормативно-правового забезпечення з 2009 року; координатор ГО «Інноваційна мережа Орхуських центрів територіальних громад м. Полтави, Полтавської області північного та західного регіонів України»,     в складі Комісії з питань сталого розвитку на основі Орхуських центрів та медіа-забезпечення  Комітету адміністративно-правового забезпечення та протидії корупції (АПЗПК) Громадської ради при  Міністерстві  екології та  природних ресурсів України, з грудня 2014 р..
 2. Учасник проекту TAIEX AGR 54947 «Європейський досвід запровадження системи оцінки якості сільськогосподарської продукції за допомогою зазначення географічного походження».
 3. Сертифікований експерт-дорадник з питань запровадження європейських вимог щодо контролю безпечності та екологізації виробництва й переробки продукції тваринництва. Пройшла стажування, з отриманням відповідних сертифікатів,в рамках міжурядових програм між Національною асоціацією сільськогосподарських дорадчих служб України та дорадчою службою Республіки Польща, які проходили на базі Поморського осередку сільськогосподарського дорадництва у Гданську, філія в Старому Полі.

2009 (International Project): Ukrainian-Poland Project №370/2009 «Забезпечення установ, які працюють на селі та в сільському господарстві, у сфері вирішення актуальних найбільш важливих соціально-економічних проблем України» (http://www.polskapomoc.gov.pl).

2007 (International Project): Ukrainian-Poland Project №716/2007/AD/2007 «Роль дорадчих  послуг в стимулюванні соціально-економічних змін в українському селі» (http://www.polskapomoc.gov.pl).

Під час стажування приймала участь в тренінгах з питань дотримання виробництва якісних, безпечних і екологічних харчових продуктів відповідно до вимог Міжнародного кодексу харчування (Codex Alimentarius), а саме:

— відповідна сільськогосподарська практика;

— безпека продуктів харчування;

— досягнення якісних стандартів виробництва в сільгосппідприємствах – охорона довкілля, біорізноманіття та безпека харчових продуктів;

— основа харчового права Європейського Союзу;

— правова база принципу взаємної згоди «оцінка відповідності»;

— правова база здоров’я людей, стійкість рослин, ідентифікації і реєстрації тварин, відстеження безпечності харчової продукції та контрою ГМО;

— правова база для відповідної сільськогосподарської практики;

— правова база з охорони навколишнього середовища та належних умов зберігання відходів сільськогосподарських тварин;

— нагляд за організаціями виробництва продуктів харчування та системи гарантій безпечності харчових продуктів;

— роль самоврядування у збереженні довкілля при виробництві якісних та безпечних харчових продуктів;

— організація операційних систем контролю якості та провідних систем якості продукції відповідно до вимог ЄС;

—  екологізація виробництва і управління якістю екологічно чистих продуктів, виробництво органічної продукції за міжнародними стандартами;

— гігієна отримання якісних та безпечних продуктів харчування тваринного походження та правила перевезення тварин;

— підтримка інноваційних програм для малого та середнього підприємництва за програмою EUREKA.

 1. Участь у розробці:

— проекту входження до складу Національної харчової платформи та європейського руху біоекономіки (КВВЕ) за напрямками екологічного тваринництва, кормовиробництва, розвитку малого та середнього підприємництва в умовах СОТ, запровадження технологічних параметрів в ціновій політиці, збереження біорізномаїття кормових рослин та генофонду зникаючих порід;

— проекту створення національних електронних реєстрів тварин і птиці з відстеження якості продукції в харчовому ланцюзі, оцінки екологічних,технологічних та генетичних параметрів в українських популяціях тварин за вимогами Європейської асоціації тваринників (EAAP), підвищення наукової активності та навчання молоді за пріоритетами європейського дослідницького простору (ERA-EuropeanResearchArea);

— проекту організація регіонального відділення Національної еко-харчової платформи (NFTP) європейського зразка „Полтавщина”та регіональної екологічної бібліотеки за результатами європейського проекту;

— інвестиційно-інноваційний проект „Створення виробничого комплексу вертикальної інтеграції,з замкнутим циклом технології одержання екологічно безпечної високоякісної свинини і оздоровлення навколишнього середовища”, яким передбачається  трансфер генетичних, технологічних і маркетингових інновацій, запровадження в регіоні загальносвітових тенденцій щодо безпечності та біологічної повноцінності продуктів харчування для  споживання  за принципом „from stable to table”, згідно принципів GAP, GLP (доброчинна аграрна та лабораторна практика), стандартів Codex Alimentarius;

— проведено підготовчі роботи по вивченню правової бази Європейського Союзу по охороні навколишнього середовища і запропоноване створення Агроекологічного атласу в розрізі регіонів України на базі незалежної Екологічної ради Полтавської області;

— проекту гармонізації стандартів серії ISO з питань контролю ГМО в контексті Європейського руху «Зон, вільних від ГМО»;

— проекту поліпшення екологічного стану за рахунок зменшення викидів у повітря,приміщення для утримання тварин з інноваційним рішенням вентиляції повітря, з метою максимального видалення аміаку та удосконаленню системи обробки відходів, що дозволить вирішити проблеми із здоров’ям тварин, забрудненням навколишнього середовищ, нівелювати шкідливий вплив відходів тваринництва на глобальне потепління та атмосферні опади.

 1. Керівник державної тематики (№ державної реєстрації 01111U004035) «Розробити механізм державної підтримки галузі тваринництва згідно вимог СОТ». В рамках досліджень був проведений аналіз: розвитку, субсидування та планування сільського господарства, формування моделі «зеленого кошику» підтримки виробників в Україні; запровадження європейської методології оцінки харчових та екологічних ризиків; стану гармонізації в Україні європейської правової і нормативної бази стосовно моніторингу навколишнього середовища в агро-харчовому виробництві.

В ході досліджень розроблено екологічні критерії виробництва продукції тваринництва, методологію екологічного оцінювання продукції за міжнародними вимогами та система підтримки товаровиробників для виконання вимог при проходженні екологічної сертифікації.

На даний час В Україні обмаль підприємств тваринницького профілю, сертифікованих за вимогами Єврокомісії, до останнього часу не розкрито питання щодо послідовної адаптації до вимог СОТ та можливостей зміни акцентів регуляторного впливу держави на підтримку галузі тваринництва            в умовах членства в СОТ.

Розкриття завдань для України стосовно розширеного використання можливостей державної підтримки тваринництва через програми «блакитного кошику» та «зеленого кошику» (маркетинг, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників, прикладні розробки у сфері розвитку сільськогосподарського виробництва, наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції,  програма селекції у тваринництві).

Пропонується розробка програм державної підтримки тваринництва через «зелену економіку». При цьому основним напрямом розвитку тваринництва в Україні  в умовах СОТ, що підлягатиме державній підтримці,  є заснування стратегії постійного керування небезпечними екологічними чинниками при виробництві продукції тваринництва. Розроблено модель системи забезпечення менеджменту довкілля з урахування специфіки кожного підприємства, яке прагне бути в ланцюгу постачань для виробництва продукції на експорт, або реалізовувати продукцію в Україні, як екологічну, з використанням стандартів серії ДСТУ ISO 14001. Виконана відповідна наукова розробка на прикладі галузі свинарства. Започаткована національна методологія визначенні «життєвих циклів продукції» у галузі виробництва та постачання кормів і кормових добавок, тваринницької продукції. Побудована методологія накопичення та обробки інформації для побудови національної системи екологічного маркування та визначення екологічних критеріїв.

 1. Підготовлено кандидата до проходження на конкурсний відбір по програмі ФАО «Animal nutrition and feed» в Капошварский Університет (Угорщина), який пройшов успішне навчання.

Є автором 50 наукових праць та 1 патента.

 Освіта:

1989 -1991

Інститут свинарства ім. О.В.Квасницького

Української академії аграрних наук

Шведська Могила 1,

Полтава, Україна, 36013

+38(0532) 52-74-19

Аспірант відділу розведення та генетики. Захистила дисертацію у 1994 році на тему:

«Господарські та деякі біологічні особливості чистопорідних та помісних свиней в

умовах селекційно-гібридного центру»(диплом  КН № 006279)

1982-1988

Полтавська державна аграрна академія

Сковороди 1/3,

Полтава, Україна, 36003

+38(05322) 2-27-91

Студентка зооінженерного факультету (диплом з відзнакою МВ №037208)

Професійна діяльність

2012 –і до теперішнього часу:

Полтавська державна аграрна академія

Сковороди 1/3,

Полтава, Україна, 36003

+38(05322) 2-27-91

Професор кафедри технології переробки продукції тваринництва

2011- 2012:

Інститут свинарства і агропромислового виробництва

Національної академії аграрних наук України

Шведська Могила 1,

Полтава, Україна, 36013

+38(0532)52-74-19

Заступник директора з наукового забезпечення виробничих процесів

2011- 2011:

Інститут свинарства і агропромислового виробництва

Національної академії аграрних наук України

Шведська Могила 1,

Полтава, Україна, 36013

+38(0532) 52-74-19

В.о. директора інституту

2007- 2011:

Інститут свинарства ім. О.В.Квасницького

Національної академії аграрних наук України

Шведська Могила 1,

Полтава, Україна, 36013

+38(0532) 52-74-19

Заступник директора з наукового забезпечення виробничих процесів, доцент

Полтавської державної аграрної академії кафедри технології переробки продукції    тваринництва, експерт-консультант з питань виробництва та переробки тваринництва.

 2003- 2007:

Полтавська державна аграрна академія

Сковороди 1/3,

Полтава, Україна, 36003

+38(05322) 2-27-91

Доцент кафедри технології переробки продукції тваринництва

2000- 2003:

Полтавська державна аграрна академія

Сковороди 1/3,

Полтава, Україна, 36003

+38(05322) 2-27-91

Старший викладач кафедри технології переробки продукції тваринництва

 1998-2000:

Інститут свинарства ім. О.В.Квасницького

Національної академії аграрних наук України

Шведська Могила 1,

Полтава, Україна, 36013

+38(0532) 52-74-19

Науковий співробітник відділу годівлі

 1991-1998:

Інститут свинарства ім. О.В.Квасницького

Національної академії аграрних наук України

Шведська Могила 1,

Полтава, Україна, 36013

+38(0532) 52-74-19

Молодший науковий співробітник відділу розведення та генетики

1988- 1989:

Полтавська державна аграрна академія

Сковороди 1/3,

Полтава, Україна, 36003

+38(05322) 2-27-91

Асистент кафедри розведення та генетики сільськогосподарських тварин

 Знання мов: російська, українська – вільно, англійська — читаю, спілкуюся.

Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Хозяйственные и некоторые биологические особенности чистопородных и помесных свиней разных генотипов в условиях селекционно-гибридного центра» у 1994 році.

Основні публікації

 1. Булавкіна Т.П. Хімічний склад продуктів забою при годівлі свиней раціонами з різним співвідношенням кальцію та свинцю/ Т.П.Булавкіна, О.І.Кравченко// Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання науки та практики: досягнення та перспективи – 2007». Збірник наукових праць. – Полтава, 2007. – С.20-22.
 2. Булавкіна Т.П. Вплив співвідношення кальцію та свинцю в раціонах свиней на хімічний склад свинини/ Т.П.Булавкіна, О.І.Кравченко// Свинарство. Міжвідомчий тематичний науковий збірник. – Випуск 56. – Полтава, 2008. – С. 95-100.
 3. Гуменний В.Д. Вимоги СОТ до аграрного ринку, проблеми ідентифікації тварин/ В.Д. Гуменний, М.В.Козловська, О.І. Кравченко/ Свинарство. – 2009. — Вип. 57. – С. 26-32.
 4. Гуменний В.Д. Методологія формування національної системи виробничого та ринкового контролю якості продукції тваринництва й збереження біологічного різноманіття в умовах СОТ/ В.Д. Гуменний, М.В. Козловська, О.І. Кравченко//Науково-технічний бюлетень №102/Інститут тваринництва УААН. – Х., 2010. – С.262-268.
 5. Козловська М.В. Запровадження досвіду країн – членів СОТ при формуванні національної системи електронних реєстрів у товарному та племінному тваринництві/ М.В. Козловська, О.І. Кравченко О.І., А.А. Гетя// Міжнародний тематичний науковий збірник „Свинарство”. – Вип.58. – 2010. – С.95-201.
 6. Волівач В.О. До питання формування системи біоекономіки України/ В.О.Волівач, М.В. Козловська, О.І. Кравченко// Науково-практичний журнал Інституту розвитку агарних ринків «Теорія і практика ринків». – №1. – 2011. – С.64-67.
 7. Кравченко О.І. Заснування інноваційної платформи біоекономіки в аграрному секторі за умов євроінтеграції/ О.І.Кравченко, О.І. Павлів, М.В. Козловська// Таврійський науковий вісник. — Херсон, 2011. — Вип.73. ч.2. — С.319-325.
 8. Кравченко О.І. Розвиток і перспективи екологічного виробництва/ О.І.Кравченко, Ю.Ю.Волошко// Ефективне тваринництво. – № 10. 2011. — С. 10-12.
 9. Кравченко О.І. Запровадження практики екологічного маркування сільськогосподарської продукції в Україні/ О.І. Кравченко О.І. [та ін.]// – Тваринництво сьогодні. — 2012. — №5. – С.18-25.
 10. Кравченко О.І. Методичні підходи при запровадженні в Україні процесу екологічного маркування продукції/ О.І. Кравченко [та ін.]// Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С. З. Ґжицького С.З. – 2012. – Т.14, №2 (52), Частина 3. – С.75-82.
 11. Мазепа В.А. Влияние содержания аммиака в свиноводческих помещениях на здоровье и продуктивность животных/ В.А.Мазепа, О.І.Кравченко// Тваринництво сьогодні. – 2012. — №6. – С.16-20.
 12. Кравченко О.І. Запровадження практики екологічного маркування сільськогосподарської продукції в Україні/ О.І. Кравченко [та ін.]// Тваринництво сьогодні. – 2012. — №5. – С.18-25.
Опубліковано - Marina Kozlovsky
Оставить комментарий