Інструменти Орхуської Конвенції для захисту прав та збалансованого ровитку

Конвенцію про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська Конвенція)    ратифіковано Законом N 832-XIV ( 832-14 ) від 06.07.99 ) { Поправки до Конвенції див. Рішення ( 995_i72 ) від 27.05.2005 }. Важливе значення мають обов’язок державних органів залучати громадськість до процесу прийняття рішень з конкретних видів діяльності на його ранніх стадіях, надання їй повної інформації про діяльність, яка планується, організація публічних слухань та врахування думки громадськості. Досить схематичне врегулювання в Оргуській конвенції участі громадськості у розробці планів, програм, політики і юридичне обов’язкових нормативних актів обумовлене активним станом розроблення механізмів цього процесу у більшості країн Європи, численні рекомендації надавались також для України.
Гарантом реалізації прав на доступ до інформації та участь у прийнятті рішень є доступ до правосуддя. Він надає примусового характеру дотриманню екологічних прав та забезпечує реалізацію положень Оргуської конвенції. Будь-яка особа, яка вважає, що її права на інформацію чи участь порушені, може звернутися до суду.

Паралельно було ратифіковано Конвенцію ЕСПОО — враховуючи взаємозв’язок  між  різними   видами   економічної діяльності та їхніми екологічними наслідками, підтверджуючи необхідність    забезпечення   екологічно обгрунтованого та сталого розвитку, маючи твердий намір розвивати  міжнародне  співробітництво  в галузі   оцінки   впливу   на  навколишнє  середовище,  зокрема  у транскордонному контексті. Обидві Конвенції спираються на  базові   положення  Статуту  Організації Об’єднаних  Націй та Міжнародного Суду   ( 995_010 ), та подальших актів захисту екологічних прав людини у міжнародному правіДекларації Стокгольмської конференції з проблем оточуючого людину середовища,  Заключного акта Наради з  безпеки  та  співробітництва  в  Європі  (НБСЄ)  та Підсумкових   документів   Мадридської   і   Віденської  зустрічей представників держав-учасниць НБСЄ, що також надають системну матеріально-технічну підтримку з фондів НБСЄ на втілення цілей Конвенції в сусідніх з ЄС країнах.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

16 + четыре =