до проекту Закону України «Про очищення влади»

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=51795
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про очищення влади»
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
2. Мета і шляхи її досягнення

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

4. Правові аспекти
5. Фінансово-економічне обґрунтування
6. Прогноз результатів

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=51795&pf35401=310948

ВИСНОВОК Головного науково-експертного управління
на проект Закону України «Про очищення влади»
(реєстр.№4359а від 24.07.2014р.)

Пропонується спиратись на
рекомендації ПАРЄ з приводу критеріїв застосування люстраційних обмежень (див. Резолюцію ПАРЕ №1096 (1996)[1] та Керівні принципи, рекомендовані до врахування в законодавстві про люстрацію (див. Керівні принципи у Документі №7568 від 3 червня 1996 року)[2].

[1] http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=16507&lang=en
[2] http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=7506&lang=EN

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

восемь + 2 =