Во Франции животных признали живыми существами

Парламент Франции принял законопроект, в котором животных признали живыми существами, способными чувствовать. Об этом сообщает Agence France-Presse. На подготовку и принятие документа парламентариям потребовалось больше года.

Отмечается, что ранее, по закону, принятому еще в 1804 году при Наполеоне I Бонапарте, животные юридически приравнивались к неодушевленным предметам, которые могут находиться в собственности.

Против принятия документа выступала Национальная федерация профсоюзов землевладельцев (Fédération Nationale des Syndicats d’Expoitants d’Agricoles), которая лоббирует интересы фермеров и объединяет более 20 тысяч местных и 22 региональных профсоюзов. Представители федерации выражали обеспокоенность тем, что изменения закона могут затронуть интересы частных животноводов.

Инициатор законопроекта Жан Главани (Jean Glavany) рассказал The Daily Telegraph, что закон не будет распространяться на диких животных.

В уголовном кодексе Франции есть статья, которая предусматривает наказание за жестокое обращение с животными. Она предполагает максимальное наказание в виде двух лет лишения свободы и штраф в размере 30 тысяч евро.

Ранее за внесение изменений в законодательство выступали представители благотворительной организации 30 million Amis, которая занимается помощью животным во Франции. Президент фонда Реха Хутин (Reha Hutin)заявлял The Locals, что в плане законодательства, касающегося животных, страна очень сильно отстала от своих европейских соседей.

Світлана Грицай

Тези до проекту рішення

Тези до проекту рішення http://goo.gl/ayOyIl
Вирішила: …. п.4. Виконавчому органу КМДА розширити повновадення Департаменту благоустрою та збереження природного середовища виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у роботі Управління екології та природних ресурсів:
4.1. Додати Департаменту повноважень у відповідності до покладених на нього завдань: п.п. 5.51, 5.87, 5.88, 5.93, 5.101, інші – розширити і доповнити:
• створює єдний реєстр для власників тварин та об´єктів тваринного світу;
• проводить облік, ідентифікацію (чіпування) та реєстрацію об`єктів тваринного світу, проводить реєстрацію власників тварин, зоогосподарських об`єктів та контролює їх діяльність спеціальним органом;
• проводить моніторинг власницьких тварин, тварин, що утримуються зоогосподарсвами (звіринці, цирки, приватні господарства, притулки, зоовиставки тощо) та вуличних тварин з метою їхнього захисту;
• розробляє правила поводження з тваринами та норми їх утримування, вигулу;
• забезпечує власників тварин місцями вигулу домашніх тварин;
• організовує притулки та реабілітаційні центри для постраждалих, вуличних, загублених тварин, а також тварин, що піддаються операції зі стерилізації, або муніціпальних тварин, для яких проводяться активні пошуки нових власників;
• організовує та контролює роботу ветеринарних установ міста;
• організовує просвітницьку діяльність, екологічну освіту та екологічне виховання громадян щодо гуманного ставлення до тварин та природи;
• видає дозволи на створення притулків приватними особами для тварин, що залишились без опіки, з метою їхнього захисту, реабілітації, лікування;
• встановлює ліміти на розведення тварин;
• погоджує проекти організації та розвитку зоогосподарств;
• визначає об’єми адмінстягнень за порушення норм і правил утримування тварин.
Управлінню екології та природних ресурсів розширити свої адмінпослуги у відповідності до цих доповнень.
….
Пояснювальна записка:
..2. Мета та завдання:
Основними завданнями Департаменту є: реалізація екологічної, науково-технічної та економічної політики, спрямованої на забезпечення збереження навколишнього природного середовища міста Києва та захисту тваринного світу* — доповнити. .. Загальна політика для роботи цих підприємств з метою захисту тварин та їхніх прав – зоополітика міста Київ (гуманне ставлення та повага до прав тварин), де будуть відзначені принципи, методи і напрямки роботи, а також об`єми послуг населенню з метою одержання прибутку. Дохід від зоогосподарської діяльності КП міста має йти на реалізацію програм захисту тварин.
Внести зміни про переорієнтацію виконавців, оприлюднити звіти Головного управління економіки та інвестицій, Головного фінансового управління виконавчого органу КМДА та Постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку (у відповідності до основних інструментів контролю за виконанням Програми про результати моніторингу, що надаються постійній комісії Київради з питань екологічної політики), оцінити втрати, об`єми, що є на даний момент, закласти економічні можливості до бюджету та продовжити виконувати програму. ..створення при Управлінні екології та природних ресурсів органу з надзору та виявлення порушень, злочинів, неналежного (незаконного) утримування тварин у місті. Це має бути виконавчий орган (установа, комісія, інспекція) накшталт зоополіції, що буде спиратись у своїй роботі:
• на моніторинг усіх власників тварин – кількість та облік (єдиний реєстр, що потрібно створити),
• на кількість тварин та їхню ідентифікацію з прив`язкою до суб`єкта права – власника (внесення до єдиного реєстру),
• на перевірку роботи зоогосподарської діяльності: виконання правил і норм утримування як диких, так і домашніх тварин (реєстрація у відповідності до ГКУ та до Європейської Конвенції),
• на дані з обліку вуличних тварин та проведенні регулювання їхньої кількості гуманними методами,
• розлідування злочинів, переслідування злочинних дій щодо об´єктів тваринного світу,
• виписування штрафів, проведення виховної роботи тощо —
та ставить на меті введення адміністративного покарання за порушення правил поводження з тваринами, норм утримування, вимог щодо реєстрації власників тварин, зоогосподарської діяльності, об´єктів тваринного світу; відкриття кримінальних проваджень на осіб, що жорстоко поводяться з тваринами, труять, знищують тварин, що публікують і рекламують злочинні дії проти тварин.

Всі задіяні організації в реалізації зоополітики міста зобов’язані надавати повну інформацію про кількість виловлених, повернутих і приспаних тварин у муніципальні органи влади – статистичний підрозділ Управління екології і природних ресурсів. На підставі отриманих статистичних даних формується напрямок майбутніх робіт, визначається величина необхідних обсягів державного фінансування. Також отримана інформація використовується для виховних заходів при опублікуванні зведених даних у ЗМІ.
3. …. ЗУ Про тваринний світ, ЗУ Про Захист тварин від жорстокого поводження, ЗУ Про ветеринарну медицину, Європейська конвенція на захист домашніх тварин…
…7. Громадське обговорення відбувається віртуально і постійно в часі на протязі 6 місяців: ….(визначити де — віртуальну площадку для онлайн звернень громадян). Враховувати громадську думку під час проведення реорганізції.
8. На меті має бути благоустрій міста з врахуванням потреб власників живих об»єктів і самих тварин, що проживають на локальних територіях. врахування зоополітики має призвести до полібшення екологічного стану міста, а правильна організація власників тварин до гармонізації міських екосистем з метою захисту тварин.

«Запрет на выдачу разрешений циркам с животными в Украине.»

Рекомендации городским муниципалитетам Украины от ИАБ.

Циркам — ДА, жестокости — НЕТ!

Ввести запреты на выдачу разрешений на выступления на территориях города цирков с дикими животными, передвижных зверинцев.

  • Учитывая то, что животные, которые содержаться с целью использования в цирковых представлениях или для показа в передвижных зверинцах, подвергаются постоянному насилию со стороны дрессировщика в процессе обучения неестественных, нехарактерных природному поведению трюков и задач;
  • Учитывая то, что цирковые животные и животные в передвижных зверинцах в течении всей своей жизни обречены на насильственное содержание в маленьких клетках, в постоянном передвижении, в постоянном ожидании поощрения, что приводит к нарушению психики и физиологии животного;
  • Учитывая то, что частыми посетителями цирков есть дети;
  • Учитывая то, что именно при таких контактах с представителями животного мира у детей формируется знания и моделируется поведение ребёнка по отношению к животному — являются ошибочными с точки зрения эстетики, этики, педагогики, гуманности. Так как дети видят неестественное поведение животного, не соответствующее их природе, видят жестокость и внимают, что животное «служит» воле человека, что животное обречено на рабство ради забавы, что животные узники и инструменты развлечения — всё это не есть нормой гуманного развития сознания детей в процессе гуманизации общества и признания прав за животными;
  • Учитывая то, что во всём мире и в частности за последний год в Европе многие городские муниципалитеты отказываются от цирковых представлений с дикими животными в их городах, а парламенты голосуют за запреты цирковых представлений с дикими животными;
  • Учитывая то, что любое развлечение не должно приносить страдание животному и не должно пропагандировать насильственное, принудительное содержание животных ради забавы;
  • Учитывая то, что в стране отсутствует контроль за содержанием диких животных в неволе, что КВЭДы 92.53.1 и 92.72.0 регламентируют экономическую деятельность человека с нелегальными, неучтёнными и незащищёнными объектами животного мира, а ЗУ ««О защите животных от жестокого обращения» «ст.18 регламентирует недопущение насилия над животным и запрещает действия или бездействия, что соответствуют принципам защиты от жестокого обращения, что ст.25 запрещает создание передвижных зверинцев и дрессировку животных с примирением насилия, что только регламентирует создание владельцем животного соответственные условия содержания, с учётом приказа №429 «Про затвердження Порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі бо в напіввільних умовах». Но эти законодательные регламенты есть только бездейственными декларантами и не сводятся к законодательной защите содержания диких животных в неволе;
  • Учитывая то, что в Украине есть Закон Украины «О Красной книге Украины», который защищает права редких видов животных на существование, а также права индивидуальных редких животных на жизнь и свободу, но содержание краснокнижных животных в неволе и их использование в цирковых представлениях не контролируется государственными органами, а ЗУ «О животном мире» в ст.7 регламентирует только права на владения объектами животного мира, ст.35 регламентирует только права владельцев, но никак не права животных и их защиту;
  • Учитывая то, что Украина стала Договорной Стороной этого международного договора в соответствии с Законом Украины «О присоединении Украины к Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения», от 14 мая 1999 года N 662-XIV. Конвенция вступила в силу на территории Украины 29 марта 2000 года. Но единого органа для надзора, регистрации, контроля за владельцами животных нет.
  • Учитывая то, что в Украине нет специально обученного персонала по ветеринарному обслуживанию диких животных, нет единого координационного центра экстренной помощи диким животным, попавшим в плохие условия содержания, нет сетки реабилитационных центров для диких животных, то, что конфискация диких животных не регламентирована и нет уполномоченного органа делать такую конфискацию. Всё это говорит об невозможности помочь животным, которые приезжают в город на временное пребывание с цирками или зверинцами и вводят в конфуз работу по благоустройству города. Жалобы жителей города и протесты против циркачей, экстремистские пикеты и провокации будут нарастать и нарушать общественный порядок в городе, а милиция и правоохранительные органы не в состоянии защитить животных.

Мы пришли к выводу, что на региональном уровне в соответствии с ЗУ «об местном самоуправлении» и ЗУ «об благоустройстве населённых пунктов» городские власти обязаны защитить свои территории от негуманных представлений передвижных цирков и зверинцев и насаждения неверных, ложных представлений об содержании животных и об отношениях человек-животное городским общинам и особенно детям.

Поэтому рекомендуем:

Провести пересмотр уже выданных разрешений на деятельность по КВЭДам 92.53.1 и 92.72.0 в регионе и проверить наличие у владельцев животных всех необходимых разрешений и вет.документов. Зарегистрировать владельцев диких животных в своём регионе и поставить на учёт объекты животного мира в городе.

На ближайшее заседание городского совета вынести на голосование проект решения об запретах цирковых представлений с дикими животными и передвижных зверинцев на территории города. Ответственно отнестись к защите животных и декларировать права животных.

Оповестить всех владельцев диких животных о запрете цирковых выступлений в регионе.

Мы за цирки без животных!

© ИАБ

 

Зоополітика — блог

            

Хочешь изменить мир — начни с себя!


VK ИАБ, Мех носят красивые животныеЗоопарк — тюремный приговор на всю жизнь
Facebook: ИАБ , Зооофис Адвокатов Животных. Украина. , Зооофис Адвокатов ЖивотныхЗооофис адвокатов животных. Россия, Хорошие новости МираМех носят красивые ЖИВОТНЫЕЗоопарк — тюремный приговор на всю жизнь,ЧаВо (англ. FAQ, укр. ЧаПи) ИАБМы — за цирки без животных , ЗоополітикаБурые медведиЮридическое сопровождение зоозащитной деятельностиКиевский зоопарк — рабочая группа.Зоопарки — тюрьма для животных. Реорганизация. Права тварин. Права животных. 
Дэкларацыя правоў жывёл. Беларусь

 
ИАБ БЛОГ 

 

Зоополітика-пропозиції в правовій базі

  Звернення

Щодо відповідності законодавства у сфері

охорони, контролю, захисту та збереження об’єктів

тваринного світу вимогам ЄС

 

Одним із головних напрямків роботи уряду є імплементація угоди про асоціацію з Європейським Союзом. А головним напрямком Міністерства екології є налагодження ефективної взаємодії з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики з охорони навколишнього природного середовища, відтворення та охорони біорізноманіття, здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства.

Довготривалі тенденції погіршення екологічної ситуації та ситуації з захистом тварин, що спостерігаються,  як у регіональному так і в глобальному масштабах, не знаходять адекватного відображення в стані функціонування та розвитку державної системи моніторингу довкілля в Україні. Однією із ключових проблем є відсутність загальнодержавної політики на захист об’єктів тваринного світу,  зоополітики — комплексу заходів та дій з метою урегулювання відносин: «людина – тварина», з цільовим пріоритетом гуманного відношення до тварин, визнання прав тварин та захисту тварин.

Що маємо на сьогодні?

—          відсутність обліку власників тварин,

—          відсутність моніторингу тварин, що утримуються людиною,

—           відсутність повної ідентифікації, обліку тварин та контролю за утриманням тварин у неволі,

—          відсутність єдиного органу для роботи з усіма видами та формами зоогосподарської діяльності (діяльність людини з утримання, використання, лікування, нагляду, опікою об’єктів тваринного світу) та розпорядника власності народу — об’єктів тваринного світу.

 Механізм досягнення Україною відповідності третьому Копенгагенському та Мадридському критеріям набуття членства в ЄС визначає Закон України «Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу». Цей механізм включає адаптацію законодавства, утворення відповідних інституцій та інші додаткові заходи, необхідні для ефективного право творення та правозастосування.

     Законодавство України частково відповідає вимогам Директив Євросоюзу щодо об’єктів тваринного світу лише в законодавчих документах, але основною проблемою є відсутність держаного втручання у захист тварин, відсутність єдиної зоополітики і єдиного органу для роботи з об’єктами тваринного світу та їх власниками; відсутність відповідних механізмів реалізації норм (на міжнародному та внутрішньодержавному рівнях). Тобто законодавець декларує певні норми, але водночас не передбачає механізмів їх безпосередньої реалізації. Доречно почати усунення невідповідності із уявлення про зоополітику держави на захист тварин.

Основним інструментом реформування сфери охорони зоо-сфери в Україні є реалізація екологічної складової Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Ратифіковані міжнародно-правові угоди хоч і є частиною національного законодавства України, проте їх практична реалізація на національному рівні часто потребує подальшої імплементації у національне законодавство.

 Висновки. Зважаючи на важливість об’єктів правового регулювання у зоо-сфері — зоополітиці, такий стан речей є неприпустимим, а в деяких випадках неповоротним (наприклад, у разі зникнення рідкісного виду фауни через неякісне правове регулювання). Тому:

Ø  Зоополітика України починає свій відлік з перезавантаження і перегляду всіх норм, законів, механізмів, тощо з метою приведення їх до єдиного знаменника – захисту тварин та їх прав.

Ø  з урахуванням міжнародного досвіду в зоо-сфері потрібно забезпечувати інформування та активніше залучати спеціалізовані громадські організації та зацікавлені територіальні громади при прийнятті значимих рішень зоополітичного курсу на виконання міжнародних зобов’язань України. Держава має бути зацікавлена в активній співпраці із громадським сектором у сфері захисту тварин та їх прав, адже таким чином підвищується якість прийнятих рішень та свідомість, відповідальність громадян за своє майно – живих тварин.

Ø  при імплементації ключових міжнародно-правових актів у зоо-сфері та доведення законодавчих норм до зоополітичного курсу – це створення нового Департаменту при Мінєкології, що буде займатися живими об’єктами.


С уважением, 

Людмила Луцюк — зоополитик, адвокат животных