Реєстри природокористування та впливу на довкілля

Реєстри природокористування та впливу на довкілля

http://prtr.org.ua/

 
Громадський український РВПЗ. Конституцією України гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля http://prtr.org.ua/ 

 

 

Екологія Право Людини

Про нас

Міжнародна благодійна організація «Екологія-Право-Людина» (ЕПЛ) заснована у 1994 році з метою надання допомоги у захисті екологічних прав фізичним та юридичним особам, сприяння розвитку природоохоронної справи, екологічної освіти, науки та культури.

Наша місія:

 • верховенство права для захисту довкілля

Наша діяльність:

Адвокатура:

 • надання юридичних консультацій громадянам та юридичним особам у галузі охорони довкілля, захисту екологічних прав;
 • представлення інтересів фізичних та юридичних осіб в органах судової юрисдикції та в інших органах державної влади, пов’язаних з порушенням екологічних прав, з питань, що стосуються довкілля.

Розвиток законодавства:

 • аналіз чинних законів та законопроектів, розробка пропозицій до законодавчих актів;
 • участь експертів ЕПЛ в робочих групах з розробки законопроектів, зокрема в межах Робочої групи з питань зміни клімату; Громадської ради при Міністерстві охорони навколишнього природного середовища України, Громадської ради при Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища в Львівській області.

Інформаційно-аналітична діяльність з метою пропагування стандартів верховенства права:

 • підготовка аналітичних статей, публікацій, збірників; довідників;
 • організація конференцій, семінарів, зустрічей з питань правової охорони довкілля на національному та міжнародному рівнях;
 • проведення тренінгів з екологічного права для практикуючих юристів;
 • видання щоквартального журналу «Екологія-Право-Людина», присвяченого еколого-правовим проблемам;
 • збір та розповсюдження еколого-правової та екологічної інформації;
 • наукові правові дослідження з актуальних проблем охорони довкілля;
 • співпраця з іншими екологічними та еколого-правовими організаціями, вузами;
 • функціонування унікальної бібліотеки, фонди якої містять понад 3 000 книг з еколого-правової та екологічної тематики.

Якісна правова освіта юристів:

Екологічна освіта є важливим напрямком діяльності ЕПЛ. Метою даного напрямку діяльності є ознайомлення студентів з основними позиціями сучасного наукового дискурсу з актуальних еколого-правових проблем і формування ними свого власного погляду щодо взаємовідносин людини та довкілля, їхньої ролі у збереженні довкілля шляхом застосування правових механізмів та розбудові правової держави. Даний напрямок включає наступні види діяльності ЕПЛ:

 • дистанційна освіта: дистанційний курс з міжнародного екологічного права для юристів, який є дистанційною формою навчання через Інтернет, електронну пошту. 2010 року ЕПЛ планує проведення спеціального дистанційного курсу, присвяченого актуальним питанням екологічного права України та міжнародного екологічного права. Мета курсу – сформулювати навички та вміння працювати з нормативно-правовими актами, опанувати методику правового аналізу норм міжнародного екологічного права, сформулювати професійну правову культуру, навчити з’ясовувати і осмислювати сутність еколого-правових проблем, формулювати власні пропозиції щодо шляхів удосконалення правового регулювання  екологічних суспільних відносин, найбільш ефективного застосування їх на практиці.

 

 • літня школа права: щорічна професійна навчальна програма для юристів, котрі прагнуть отримати поглиблені знання, що стосуються правових аспектів охорони довкілля. Школа розрахована на студентів 4-5 курсу юридичних факультетів, котрі в майбутньому працюватимуть в галузях, пов’язаних з охороною навколишнього середовища. Мета літньої школи – навчити самостійно опрацьовувати навчально-нормативний матеріал і наукову літературу, узагальнювати та аналізувати практику використання екологічного законодавства з його різновидами, вивчаючи практичний досвід роботи ЕПЛ, навчити застосовувати здобуті знання у практичній правовій діяльності.

 

 • виховання нового покоління юристів-екологів шляхом проведення еколого-правової практики для студентів різних вищих учбових закладів;
 • клінічна програма з екологічного права для студентів юридичного факультету.

Міжнародна діяльність:

ЕПЛ організовує та бере активну участь у міжнародних семінарах та конференціях з питань, що стосуються навколишнього середовища. Працівники ЕПЛ входять до робочих груп, груп експертів, беруть участь у переговорах з екологічних питань глобального та регіонального значення, зокрема: зміна клімату, генетично модифіковані організми, реєстри викидів та переносу забруднювачів. ЕПЛ є офісом в Україні Всесвітнього альянсу екологічного права (E-LAW) та, наразі, штаб-квартирою Асоціації Гута.

 

Усі послуги ЕПЛ надаються безкоштовно.

Посилання на сайт