План на 2015 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова Комісії з питань очищення

влади (люстрації)

__________ О.В. Костюк

«22» січня  2015 р.

 План

першочергових організаційних заходів по забезпеченню діяльності Комісії з питань очищення влади (люстрації) (надалі – КПОВЛ)

№ п/п Назва заходу Відповідальний за виконання Термін виконання Примітка
1. Здійснити комплекс заходів по розповсюдженню інформації про діяльність КПОВЛ та залученню фахівців, експертів, громадських активістів, тощо до роботи КПОВЛ:

—          Забезпечити широке розповсюдження визначеної інформації про діяльність КПОВЛ в Інтернет просторі, друкованих та електронних ЗМІ, тощо;

—          Розіслати форму заявки на участь у діяльності КПОВЛ;

—          Забезпечити прийом заявок від громадян на участь в діяльності КПОВЛ, проведення співбесід з кандидатами та формування реєстру співробітників, членів КПОВЛ та інших осіб, які долучені до роботи КПОВЛ;

—          Підготувати та провести прес-конференцію про діяльність КПОВЛ.

Костюк О.В. Січень-березень 2015  
2. Забезпечити проведення атестації співробітників, членів КПОВЛ та інших осіб, які виявили бажання долучитися до роботи КПОВЛ на предмет знання законодавства та досвіду роботи у сфері очищення влади (люстрації). Костюк О.В.

Остапенко О.І.

Лютий – надалі постійно  
3. Забезпечити:

—          розподіл напрямів діяльності серед співробітників, членів КПОВЛ та інших осіб, які долучені до роботи Комітету,

—          затвердження відповідальних осіб за напрями діяльності КПОВЛ,

—          затвердження планів роботи КПОВЛ,

—          затвердження структури та напрямів діяльності,

—          визначення завдань та розподіл обов’язків між співробітниками, членами КПОВЛ та іншими особами, які долучені до роботи КПОВЛ.

Костюк О.В.

Остапенко О.І.

Лютий-квітень  
4. Забезпечити підготовку та надсилання кореспонденції Комітету до державних органів, на яких покладена відповідальність по організації та проведенню перевірки (люстрації) осіб та осіб, щодо яких здійснюються заходи з очищення влади (люстрації). Костюк О.В. Лютий – надалі постійно  
5. Здійснити заходи по формуванню відповідних постійний робочих органів з питань очищення влади (люстрації) в громадських радах при центральних органах виконавчої влади, в обласних державних адміністраціях, тощо. Костюк О.В.

Остапенко О.І.

Лютий – надалі постійно