Механізми та процедури запровадження acquis communautaire

Українська Асоціація Оцінювання

Оцінювання політики та програм, як професійний напрям почало розвиватися в Україні відносно недавно. Тим не менше елементи оцінювання уже присутні в аналізі політики, стратегічному плануванні, правотворчому процесі. Донори, міжнародні організації, неурядові організації проводять оцінювання своїх проектів та програм. На мій погляд оцінювання є цікавим інструментом, оскільки дозволяє передбачити ризики та труднощі впровадження політики чи заходу (попереднє оцінювання), виявити чи все йде як треба (проміжне), оглянутися назад і виявити уроки та недоліки зробленої роботи. Оцінювання – це критичний аналіз пройденого шляху для того, щоб при плануванні подальших кроків врахувати цей досвід. Оцінювання – це постійне усвідомлення та аналіз того, що ти робиш реалізуючи політику, програму чи проект, з метою виявлення того що працює, а що ні. Оцінювання – це постійне удосконалення методів, підходів, навичок та шлях навчання людини, підрозділу чи організації.

ФБ сторінка Української асоціації оцінювання створена для того, щоб:

— об’єднати людей, які зацікавлені у розвитку цього професійного напряму;
— обмінюватися інформацією, ідеями та досвідом у сфері оцінювання;
— сприяти розвитку теорії, методології і практики у сфері оцінювання в Україні;
— сприяти використанню оцінювання у державному, громадському та приватному секторах;
— підтримувати розвиток оцінювання, як інструменту належного врядування, який сприяє прозорості, підзвітності, результативності та ефективності державного управління;
— підтримувати з»язки та розвивати співробітництво із міжнародними експертними мережами та асоціаціями інших країн.

Ірина Кравчук,

Голова Правління УАО

Член Європейської асоціації оцінювання

http://www.europeanevaluation.org/

Асоціації оцінювання міжнародного розвитку
http://www.ideas-int.org/home/index.cfm?navID=1&itemID=1&CFID=193118&CFTOKEN=13077781

Американської асоціації оцінювання

http://www.eval.org/

Міжнародної мережі «Оцінка програм»

http://www.eval-net.org/

PS. Рекомендую приєднуватися до міжнародних професійних асоціацій теж.

Спільна скринька асоціації

ukrevaluation@gmail.com