Механізми та процедури запровадження acquis communautaire

Взаємодія з правозахисними громадськими рухами

12036819_1653503818263595_2574970145090136415_nВ період найбільш критичного стану з підписанням Угоди з боку уряду, активісти Міжсекторальної експертної платформи приєднались до ДЕКЛАРАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС — на основі тексту Угоди про Асоціацію, парафованого Україною та ЄС у 2012 р., а надалі напряму звернулись до керівників урядів всіх європейських країн. 

Після кількох століть тоталітарного правління та відчайдушної боротьби за волю та незалежність українського народу, має виправдатись мета незчисленних людських і моральних жертв. Суспільство потребує подолання величезних екологічних ризиків техногенного походження, зростання конкурентоспроможності українських підприємств в світовому ринковому просторі, побудови систем управління на інноваційних засадах,  реального втілення прав людини і людської гідності. З часів активної діяльності Руху та засновників Української Гельсінської спілки — в поточний час все більш потужно проявляються громадянські осередки науковців, освітян, діячів культури та миролюбних рухів — за вільну і гідну країну.

Інформування громадян, завдяки соціальним мережам та необхідності поєднання заради прогресу, раніше було вибіркове і доступне лише незначній частині суспільства. Це призвело до зростання жаги знань, коли вже  переважна частина спільноти підтримує євроінтеграційний курс країни, на основі загальної довіри до європейських партнерів. Оновлений уряд всіх рівнів розпочинає втілення європейських вимог до державних службовців, а експертна спільнота в секторальному та політичному просторах  починає процес поєднання до загальної потреби розроблення програми реформ, ми бачимо стрімкий процес інституційних трансформацій, що  потребують більш оперативного узгодження між собою. Особливі перспективи несуть можливості поєднання антикорупційних рухів — із зростанням інвестиційних потоків, знань та досвіду в секторальних і галузевих аспектах менеджменту, востребуваного «вільним» ринком.

Взаємодія з командою УРП в Місцевих виборах-2015 по Києву демонструвала нові принципи координування громадських рухів із політичними процесами — у визначенні цілей реформ для києвщини і донесенні їх до громадян.

12046704_1653502248263752_8906374745650712625_n12063739_1653502584930385_5761295092742343748_n12079329_1654116614868982_2756252216136548894_n                    Київ Республіканський
Позаду надскладний підготовчий етап роботи! Документи на реєстрацію кандидатури Київського міського голови (на Дмитра Павліченка) та сотню кандидатів у депутати Київради подані! Озираючись назад, Київ Республіканський заснований Левко Лук’яненко висловлює величезну вдячність за допомогу, поради і підтримку десяткам великих українців сучасності, серед яких виокремлюємо Левка Лук’яненка, Олеся Донія, Сергія Жижка, Олександра Лотоша, Валентину Безніщенко, Володимира Кухара, Анну Маляр, Павла Богомазова, Тараса Козака, Оксану Колумбет та багатьох інших. Маємо велику надію, що спільно сформована «сотня» внесе свій вагомий внесок в оновлення та оздоровлення столичної влади — разом із Роман Семчишин, Базилєв Олександр, Дмитро ПавліченкоСергій ДжерджПавло Богомазов та Наталия Германюк, Людмила Назарова, Олексій Остапенко, Марина Козловська, Анна Остапенко, Олександра Остапенко.
При визначенні завдань в діяльності команди поза-партійних делегатів УРП, спирались на сучасні громадські ініціативи за досвідом розбудови експертних та громадянських спільнот.
11204880_1653502171597093_7008931103495834584_n 11698413_1623486117932032_1973893305352851017_n 12046755_756005551193030_5366209406972096474_n11753271_1625581631055814_6760235341940356029_n10354759_756287267831525_2760011953235963329_n

ПОЛОЖЕННЯ про Комітет АПЗПК

ПОГОДЖЕНО

Заступник голови
Громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України

___________  В.І.Чорний

«18» листопада 2014 року

СХВАЛЕНО

на засіданні Комітету  з питань адміністративно-правового забезпечення та протидії корупції
Громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України

Голова комітету

_________  В.І.Чорний

Протокол № 1 від «10» листопада 2014 р.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОМІТЕТ З ПИТАНЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ ** REGULATIONS ABOUT Committee Administrative and Legal Support and Combating Corruption (CALSCC_MENRU) of the Public Council under the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine

1. Комітет з питань адміністративно-правового забезпечення та протидії корупції Громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України (далі – Комітет) є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення завдань стосовно участі Інститутів громадянського суспільства в управлінні державними справами, формуванні механізмів моніторингу, врахуванню пропозицій від усіх верств громадськості та контролю діяльності урядових структур при втіленні законодавчих вимог стосовно забезпечення прав людини; здійснення громадського контролю за інституційною діяльністю Міністерства екології та природних ресурсів України (далі – Мінприроди) в розрізі нормативно-правового та організаційного забезпечення, налагодження ефективної партнерської взаємодії з громадськістю за інноваційними європейськими підходами, врахування громадської думки, незалежних експертних пропозицій та зауважень під час формування та реалізації державної політики стосовно формування громадянського суспільства в Україні за критеріями наскрізного відстеження екологічної безпеки, та цілісного Екологічного Менеджменту за європейськими підходами; прозорого і обґрунтованого використання природних ресурсів.
2. Основними завданнями Комітету є наступні види діяльності:
2.1 Участь у підготовці, втіленні з боку громадських структур та здійсненні громадського контролю над урядовими структурами по усіх стратегічних програмах захисту навколишнього середовища і використання природних ресурсів, на рівнях виробничої та суспільної діяльності за параметрами для громадянського суспільства та формування міжнародних структур згідно з Угодою про Асоціацію між Україною та ЄС, а також класифікацією СОТ і стандартами ISO відносно оцінювання екологічності товарів та послуг в «життєвому циклі продукції» й вимогами до корпоративної соціальної відповідальності по відстеженню небезпечності та прогресивності всіх джерел впливу в усіх формах суспільної діяльності;
2.2 системне запровадження моделей EMAS-Ukrain (Еко-менеджменту та екологічного аудиту ЄС) як єдиного офіційно визнаного Європейською спільнотою інструменту управління, розробленою Європейською комісією для компаній та інших організацій для оцінки, і рекомендованого для України з 2012 року;
2.3 сприяння введенню підходів EMAS-Ukrain до планової та звітної діяльності усіх урядових та громадських структур в наскрізній системі екологічного нагляду по всіх секторах суспільної діяльності. Надання пропозицій підприємницьким та соціальним структурам усіх рівнів в навчанні, плануванні та реальній діяльності з поліпшення їх екологічних характеристики за підходами EMAS-Ukrain;
2.4 розроблення відкритих рекомендацій для кожного типу організацій, спраглих поліпшити екологічні показники. Охоплення пропозиціями щодо активної співпраці за системою EMAS-Ukrain всіх економічних секторів та сфери послуг в Україні і поширенні української продукції (товарів та послуг) по всьому світу, паралельно з відстеженням якості імпортованої продукції (в «життєвому» циклі і відстеженні «життєвого (екологічного) сліду» кожного виду суспільної діяльності);
2.5 створення активної національної медіа-системи контактування з мережею близько 4500 організацій і близько 8150 сайтів EMAS, зареєстрованих по всьому світу. Узагальнення досвіду удосконалення підприємств різного рівня діяльності (національних і невеликих компаній, а також органів державної влади) за офіційними підходами програми EMAS. Аналітичне опрацювання прогресивного міжнародного досвіду та його впровадження в різних формах суспільної діяльності на теренах України, в європейських та інших інноваційних міжнародних програмах;
2.6 сприяння узагальненню та відстеженню ефективності врахування громадських пропозицій і зауважень в діяльності урядових структур, бізнесу, соціальних та загально-суспільних програм за підходами EMAS й цілісними критеріями сталого розвитку суспільства ООН;
2.7 здійснення громадського моніторингу за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів в усіх формах урядової та поза-урядової суспільної діяльності;
2.8 підготовка громадських інспекторів та експертів, атестація наявного експертного потенціалу за європейськими критеріями з екологічного оцінювання для всіх видів суспільної діяльності; сприяння запровадженню світових інноваційних підходів у вигляді екологічних платформ та екологічних кластерів до всіх форм суспільної діяльності на виконання конституційних прав громадян України щодо екологічної та біологічної безпеки, за механізмами Орхуської конвенції та Конвенції ЕСПОО, ін. відповідних конвенцій ООН та директив ЄС, узгоджено з національною нормативно-правовою базою та потребами її докорінного вдосконалення;
2.9 формування відкритого повноцінного балансу використання природних ресурсів країни та його оптимізація за рахунок аналітичного відстеження усіх форм використання та рециклингу природних ресурсів в контексті міжнародних інноваційних та інвестиційних програм та рухів, активна участь в приєднанні до Міжнародної мережі РЕЦ та формуванні національної інфраструктури;
2.10 оцінювання програм бізнесу та інвестицій за критеріями спроможності забезпечення оптимізації балансу використання природних ресурсів країни та імпортованих ресурсів, одночасно з параметрами витрат енергії та умов людської праці (за вимогами останньої редакції серії стандартів ISO 14000 і відповідних директив, зо використовують стандарти екологічного оцінювання за мети підтвердження дотримання вимог директив);
2.11 аналітичний моніторинг і співпраця з ООВ (органами оцінювання відповідності) акредитованими в НААУ, на предмет їх відповідності вимогам європейських директив і спроможності проводити сертифікацію продукції за екологічними критеріями на рівні європейських вимог;активне інформування громадськості по цих результатах аналітичного моніторингу; формування дієвих мережевих систем взаємодії з усіма громадськими рухами в Україні (національного та міжнародного типів) в напрямі захисту прав людини, виконанню програм євроінтеграції по всіх напрямах, збереженню навколишнього природного середовища, сталого розвитку суспільства та активного залучення громадян до екологічної діяльності з виправлення ситуації паразитарного використання природних ресурсів;
2.12 запровадження сучасних систем оцінювання та попередження усіх форм екологічних та біологічних ризиків, активна участь у програмах залучення «зелених» інвестицій до України, переходу до програм «зелених» державних закупівель відповідно до європейських практик та вимог НПД (Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки), визначених Основними засадами (стратегією) державної екологічної політики України на період до 2020 року, затвердженими Законом України від 21 грудня 2010 р. N 2818-VI ( 2818-17 ), та Угодою про фінансування програми «Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України» (СБП); громадянського супроводу ефективності виконання СБП;
2.13 створення умов для цілісного забезпечення суспільної підтримки на національному та міжнародному рівнях, а також антикорупційного захисту, при реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами під час формування та реалізації державної екологічної політики, узагальнення дій та програм інших комітету Громадської ради та інших зацікавлених урядових і громадських структур по визначених в Положенні про Громадську раду при Міністерстві екології та природних ресурсів України напрямах:
1) охорони навколишнього природного середовища, екологічної біологічної, генетичної та радіаційної безпеки;
2) поводження з відходами, пестицидами і агрохімікатами, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;
3) відтворення та охорони земель, збереження, відтворення і невиснажливого використання біо- та ландшафтного різноманіття, формування, збереження і використання екологічної мережі, організації, охорони та використання природно-заповідного фонду;
4) збереження озонового шару, регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання у межах компетенції вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї;
5) розвитку водного господарства і меліорації земель;
6) геологічного вивчення та раціонального використання надр;
7) здійснення державного та громадського моніторингу і контролю на національному і транскордонному рівнях за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів;
3. У своїй діяльності Комітет керується Конституцією та законами України, Указами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету Міністрів України, основними міжнародними актами: Угодою про Асоціацію між Україною та ЄС, зобов’язаннями щодо запровадження європейських стандартів по СОТ; комплексом Конвенцій, визначених в НПД, зокрема: 1-ої Стокгольмської декларації про середовище навколо людини (від 16.06.1972 р. ( 995_454 ), 10-ї Ріо-де-Жанейрської декларації про навколишнє середовище і розвиток (995_455); Європейської хартії про навколишнє середовище та охорону здоров’я, яка була прийнята Першою Європейською конференцією «Навколишнє середовище і здоров’я» Всесвітньої організації охорони здоров’я у Франкфурті-на-Майні, Німеччина, 8 грудня 1989 року; резолюції Генеральної Асамблеї 37/7 від 28 жовтня 1982 року про Всесвітню хартію природи і 45/94 від 14 грудня 1990 року про необхідність забезпечення здорового навколишнього середовища в інтересах добробуту людей; Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату (Кіотський протокол ратифіковано Законом № 1430-IV ( 1430-15 ) від 04.02.2004); Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату (Конвенцію ратифіковано Законом N 435/96-ВР від 29.10.96, ВВР, 1996, N 50, ст.277); Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля ( Орхуська Конвенція( 995_k78), а також цим Положенням.
4. Комітет здійснює свою діяльність на громадських засадах.
5. Положення про Комітет та зміни до нього схвалюються на засіданні Комітету та погоджуються з правлінням Громадської ради при Мінприроди України.

РОЗДІЛ ІІ
ПОВНОВАЖЕННЯ КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

2.1. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:
2.1.1 розробляє та подає до Мінприроди та ін. зацікавлених урядових структур план діяльності по календарних періодах;
2.1.2 розробляє та подає до пропозиції до орієнтовного плану проведення Громадською радою консультацій з громадськістю, а також щодо організації і проведення консультацій, не передбачених таким планом;
2.1.3 подає до урядових структур обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики з усіх питань адміністративно-правового забезпечення та протидії корупції;
2.1.4 проводить відповідно до вимог чинного законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів;
2.1.5 сприяє в усіх можливих формах діяльності використанню наявних, а також розробленню і впровадженню додаткових можливостей для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами та забезпеченні екологічної безпеки і раціонального використання природних ресурсів;
5) здійснює громадський контроль за врахуванням Мінприроди пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на удосконалення роботи з усіх питань адміністративно-правового забезпечення та протидії корупції;
розробляє пропозиції та приймає участь у впровадженні прозорої процедури та мінімальних термінів розгляду пропозицій громадськості, оцінки і фіксації вмотивованості відмов урахування громадських пропозицій, можливості оскарження таких відмов, а, в разі прийняття громадських пропозицій – процедур громадського контролю за виконанням, в тому числі і способом отримання проміжних і остаточних звітів від державного виконавця;
сприяє запровадженню процедур щодо постійного обміну оперативною інформацією (відповідно до вимог Орхуської конвенції) з Мінприроди України про екологічні проблеми, результати діяльності, проведення консультацій з громадськістю та доведення до відома широкої громадськості, зокрема через засоби масової інформації, відомостей про діяльність Мінприроди та Громадської ради, прийняті ними рішення та прийняття чи вмотивованість неприйняття Мінприроди України наданих рекомендацій з боку Комітету та Громадської ради в цілому;
6) інформує в обов’язковому порядку Громадську раду при Мінприроди, Секретаріат Комітету та громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Мінприроди та в інший прийнятний спосіб, готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність;
7) збирає, обговорює інформацію та подає пропозиції щодо прийнятих рішень Мінприроди та Громадській раді щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення у сферах діяльності Мінприроди;
8) бере участь у щорічних форумах громадськості, на яких звітує разом із Громадською радою при Мінприроди про діяльність щодо виконання планових завдань, співпрацю з Мінприроди, іншими органами виконавчої влади;
9) сприяє проведенню інформаційних кампаній, акцій та спільних дій громадських організацій, залученню міжнародної технічної допомоги, у тому числі грантів, та державної фінансової підтримки реалізації проектів громадських організацій природоохоронного спрямування;
10) співпрацює з іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та об’єднаннями природоохоронного спрямування.
2.2. Комітет має право:
1) утворювати постійні (Комісії, секції) та тимчасові робочі органи (експертні чи робочі групи);
2) залучати до роботи Комітету працівників Мінприроди, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та урядових структур, а також окремих фахівців;
проводити експертизу та незалежне оцінювання пропозицій до запровадження та діючих міжнародних програм та екологічних проектів, всіх пропозицій громадського суспільства — силами власних експертних груп та громадських організацій, які схвалені Комітетом, і відповідають відкритим критеріям, встановленим Комітетом, відповідно до європейських вимог та міжнароднихпрактик. Відпрацьовує процедуру такої узгодженої процедури в разі подання безпосередньо до Мінприроди України пропозицій від громадських організацій чи будь яких інших;
3) організовувати та проводити семінари, конференції, конкурси, засідання «за круглим столом» та інші комунікативні заходи;
4) отримувати в установленому порядку від Мінприроди та Громадської ради при ній, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання інформацію, необхідну для забезпечення своєї діяльності;
5) отримувати в установленому порядку від Мінприроди проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, та іншу інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Комітету;
6) брати участь у розробці цільових програм, проектів актів законодавства та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання діяльності Мінприроди;
7) взаємодіяти з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, іншими комітетами Громадської ради при Мінприроди та громадськими радами інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх структурними підрозділами, організаціями громадян та громадськими рухами усіх форм в національних та міжнародних правових рамках;
8) надсилати інформаційні запити до Мінприроди (за погодженням з правлінням Громадської ради при Мінприроди) та ін. ЦОВВ, повідомляючи при цьому Голову та Секретаріат Комітету про свої дії;
9) розробляти та надавати в установленому законом порядку пропозиції з удосконалення законодавства;
10) доповідати на засіданнях колегії та Науково-технічної ради Мінприроди про рішення Комітету, обов’язкові до розгляду;
11) направляти представників Комітету для участі у заходах (нарадах, засіданнях колегій тощо), що проводяться Мінприроди та його структурними підрозділами, а також іншими урядовими чи громадськими структурами;
12) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян з питань, що належать до компетенції Комітету, аналізувати та узагальнювати їх, давати на них усні та письмові відповіді;
13) розглядати інші питання, що мають важливе суспільне значення і належать до компетенції Мінприроди;
14) делегувати представників Комітету, за погодженням із правлінням Громадської ради при Мінприроди, відповідно до покладених на Комітету завдань, в колегіальні органи національного та міжнародного рівнів;
15) ініціювати питання про відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у реалізацію природоохоронних заходів
2.3. Рішення Комітету мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Громадською радою при Мінприроди.
Члени Комітету розробляють пропозиції та приймають участь у впровадженні прозорої процедури та мінімальних термінів розгляду пропозицій громадськості, оцінки і фіксації вмотивованості відмов урахування громадських пропозицій, можливості оскарження таких відмов, а, в разі прийняття громадських пропозицій – процедур громадського контролю за виконанням, в тому числі і способом отримання проміжних і остаточних звітів від державного виконавця та формування прозорого документообігу по всіх формах діяльності урядових структур та механізмах громадського супроводу.
2.4. Строк повноважень Комітету визначається відповідно до чинного законодавства України.
2.5. Члени Комітету мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщено Мінприроди та його структурні підрозділи.

РОЗДІЛ ІІІ
ФОРМУВАННЯ КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

3.1. Склад Комітету формується із членів Громадської ради при Мінприроди, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Комітету, інших представників Організацій – членів Громадської ради. До складу Комісій, Секцій, експертних і тимчасових робочих груп можуть залучатись представники інших ІГС (інститутів громадянського суспільства), обрані в процесі засідання комітету чи окремих комісій представники громадських, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації, органів самоорганізації населення та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України, а також та окремі активні громадяни.
3.2. Питання створення, планування та припинення діяльності Комісій і Секцій розглядається та затверджується на засіданнях Комітету. Питання створення, планування та припинення діяльності тимчасових робочих груп може розглядатись та затверджуватись на засіданнях Комітету, Комісій і Секцій. У випадку створення 2-х чи більше секцій (комісій), створюється Секретаріат Комітету для узгодження дій, опрацювання та юридичного узгодження матеріалів документообігу по всіх робочих структура Комітету. У випадку створення 3-х секцій (комісій) чи більше, утворюється Координаційна рада Комітету. У випадку створення 2 чи більше тимчасових робочих груп – утворюється Експертна рада Комітету, що відпрацьовує загальні експертні вимоги до діяльності всіх членів Комітету в напрямах узгодження цілей тимчасових робочих груп із загальними цілями Комітету. Члени Секретаріату та Координаційної ради узгоджують свої плани та методи діяльності із
3.3. Конкурентні засади формування керівних посад громадської ради. Претенденти на керівництво всіх підрозділів Комітету за 5 днів до голосування по кандидатурам повинні подати до Секретаря в письмовому вигляді доповідну — обґрунтування свого бачення в напрямку діяльності того підрозділу, керівником якого він балотується, план і графік робіт, надати граничні термінів досягнення декларованого результату. Такі питання можуть бути розглянуті на кожному засіданні Комітету за належного обґрунтування. Будь який громадянин України, який є членом Громадської ради — може входити до складу Комітету і конкурентно претендувати на заняття керівної позиції в тимчасових підрозділах Комітету, для чого повинен надати в письмовому вигляді альтернативне бачення напрямку діяльності того підрозділу, керівником якого він має намір конкурентно балотуватись, план і графік робіт, дати граничних термінів досягнення декларованого результату, — або щодо створення нового структурного підрозділу Комітету. Будь який громадянин України, який є членом громадської організації і делегований від її імені з цією метою, або одноосібно Голова чи секретар Комітету, надають пропозицію претендента на розгляд членам Комітету та членам того підрозділу, на керівництво якого претендують. Одночасно – діючий керівник може подати на розгляд свій звіт про діяльність, та свої заперечення.
Будь який громадянин України, який є членом громадської організації і делегований від її імені з цією метою, або одноосібно, може претендувати на входження до структурних підрозділів Комітету в розрізі тимчасових структурних угрупувань.
Голосування за конкурентного претендента здійснюється всіма членами Комітету сукупно з всіма членами того підрозділу, на керівництво якого претендують – по основних структурах (Комісіях, секціях), і по тимчасових робочих групах голосування може проводитись в межах Комісій (секцій). Призначення (зміна) керівника вважається вирішеним, якщо за його програму проголосують більш ніж ¾ всіх учасників голосування.
Кількість членів Комітету не обмежується.
3.4. Склад Комітету затверджується на зібранні Комітету і погоджується правлінням Громадської ради при Мінприроди.
3.5. Комітет функціонує до закінчення повноважень Громадської ради при Мінприроди. Після затвердження нового складу Громадської ради діяльність Комітету, який складається із членів Громадської ради попереднього скликання, припиняється.

РОЗДІЛ ІV
ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ КОМІТЕТУ
З ПИТАНЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНПРИРОДИ

4.1. Члени Комітету погоджуються щодо прав членів Комітету та виконання ними наступних зобов’язань:
— брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Комітету та його робочих органів, вносити свої пропозиції:
— брати участь у голосуванні з правом голосу на засіданнях Комітету та його робочих органів, членом яких вони є;
— інформувати Комітет про свою діяльність;
— пропонувати питання до порядку денного засідання Комітету;
— бути членом секцій та експертних чи робочих груп Комітету;
— ініціювати залучення фахівців відповідних галузей як експертів з питань, що розглядаються на засіданнях та впроваджуються в процесі діяльності Комітету та його робочих структур;
— у разі незгоди з прийнятим рішенням – висловлювати власну думку, що вноситься до протоколу засідання Комітету або його робочого органу, членом якого є конкретна особа.
4.2. Члени Комітету або його робочого органу не можуть виступати від імені Комітету або цього органу, не отримавши на це відповідних письмових повноважень. Члени Комісій та робочих груп можуть виступати як тимчасові представники органу самостійно, повідомляючи про це Секретаріат Комітету.
4.3 Членство в Комітеті припиняється на підставі рішення Комітету у разі:
— подання членом Комітету відповідної заяви;
— припинення членства у Громадській раді при Мінприроди.
4.4. Членство в робочих органах (Комісіях, секціях, експертних чи робочих групах) вирішується на підставі заяви або протокольним чином в рамках спільних засідань. Засідання можуть відбуватись в режимі он-лайн.
4.5. У разі неможливості виконання своїх обов’язків головою, заступником, чи секретарем Комітету чи його робочого органу (секції, експертної чи робочої групи) питання вирішується на найближчому засіданні Комітету.

РОЗДІЛ V
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

5.1. На першому засіданні Комітету обираються її керівні органи – голова, заступник (заступники) голови та секретар; визначається структура Комітету.
5.2 Голова Комітету обирається з числа членів Громадської ради при Мінприроди шляхом рейтингового голосування. Головою Комітету не може бути обрано посадову особу Мінприроди або іншого органу державної влади.
5.3 Голова Комітету:
— організовує діяльність Комітету;
— скликає та організовує підготовку та проведення його засідань;
— підписує документи від імені Комітету;
— звітує про роботу Комітету;
— представляє Комітет у відносинах з Кабінетом Міністрів України, Мінприроди та Громадською радою при ній, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації, міжнародними структурами та громадськими рухами;
— бере участь у засіданнях колегії та усіх формах діяльності Науково-технічної ради Мінприроди, або делегує для такої участі своїх представників.
5.4. Повноваження голови Комітету можуть бути припинені за рішенням Комітету як на підставі особистої заяви, яка розглядається на найближчому засіданні Комітету, так і за рішенням Комітету при виникненні інших підстав, пов’язаних із неможливістю виконувати головою свої обов’язки (припинення членства в інституті громадянського суспільства, від якого був обраний, висловлення недовіри членами Комітету, інші об’єктивні обставини). До свого переобрання голова Комітету виконує покладені на нього обов’язки.
5.5. Питання про дострокове переобрання голови Комітету може бути винесено на розгляд Громадської ради з ініціативи третини її дійсних членів. У цьому разі голова Комітету може бути переобраним, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин дійсних членів Комітету.
5.6. Заступник (заступники) голови Комітету обираються на засіданні з урахуванням пропозицій голови Комітету. Заступник (заступники) виконують функції, покладені на нього Комітетом та розпорядженнями голови Комітету. Голови Комісій та Секцій за повноваженнями прирівнюються до заступника голови Комітету.
5.7. Заступник (заступники) голови Комітету:
— забезпечує виконання закріплених за ним напрямів роботи Комітету;
— здійснює організаційно-методичну підтримку роботи відповідних секцій, комісій, експертних чи робочих груп Комітету;
— контролює виконання плану роботи Комітету;
— розглядає, за дорученням голови Комітету, питання, що належать до його компетенції;
— вносить пропозиції щодо створення тимчасових органів Комітету;
— організовує вивчення та дослідження громадської думки;
— виконує інші функції відповідно до покладених на Комітет завдань.
5.8. У разі відсутності голови Комітету або неможливості виконувати ним свої обов’язки, його повноваження за розпорядженням голови чи рішенням Комітету виконує заступник (один із заступників) голови Комітету. За виняткових обставин, Комітет може покласти тимчасове виконання функцій голови Комітету на одного зі своїх членів, із одночасним визначенням переліку повноважень, віднесених до його компетенції.
5.9. Відповідальний секретар Комітету обирається членами Комітету на першому засіданні шляхом рейтингового голосування. Функції відповідального секретаря Комітету не можуть виконувати працівники урядових структур, вони можуть бути залучені до діяльності комітету в спільних робочих групах.
Відповідальний секретар Комітету:
— забезпечує ведення діловодства;
— налагодження взаємодії із Мінприроди та його підрозділами;
— забезпечує налагодження взаємодії із Громадською радою при Мінприроди та її робочими органами;
— вирішує питання матеріально-технічного та інформаційного забезпечення роботи Комітету та виконує інші функції за рішенням Комітету.
За потреби координування значних обсягів діяльності в рамках Комітету створюється координаційна рада та секретаріат.
5.10. Комітет з метою виконання своїх завдань та здійснення функцій формує план (основні напрямки) своєї діяльності на календарний рік, який затверджує на засіданні Комітету з урахуванням пропозицій Мінприроди та інститутів громадянського суспільства.
5.11. Для об’єднання управлінських можливостей інститутів громадянського суспільства і фахівців відповідної кваліфікації та підвищення на цій основі рівнів демократичності, захисту прав громадян на чисте довкілля та професійного рівня виконання, Комітет може створювати постійні органи (Комісії, секції, експертні чи робочі групи) з числа членів Громадської ради та за участю інших осіб. Порядок формування, кількість та напрямки роботи постійних органів визначаються Комітетом та оформлюються протоколом.
5.12. Постійні органи попередньо розглядають питання, які планується винести на розгляд Комітету.
5.13. Засідання постійних органів проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Комітету та за необхідності. Рішення постійних органів приймаються більшістю від числа присутніх на засіданні і оформлюються протокольно. Залучені до складу постійних органів особи, які не є членами Комітету, користуються на засіданнях Комітету правом дорадчого голосу.
5.14. Для попереднього опрацювання та підготовки окремих питань, що готуються на розгляд Комітету, а також для здійснення громадської експертизи проектів актів та чинних актів органів влади, у складі Комітету утворюються робочі та експертні групи. Комітет обирає склад та голову робочої, експертної групи, визначає їх завдання. Робочі групи утворюються, зазвичай, на певний період часу як тимчасові.
5.15. Робочі та експертні групи Комітету проводять свою роботу колегіально у формі засідань. Рішення на цих засіданнях приймаються більшістю від числа присутніх на засіданні членів робочого органу та оформлюються протокольно або у вигляді аналітичних матеріалів, до яких можуть бути віднесені нотатки та записи голосових спілкувань в чаті, соцмережах – за прикладом формування міжнародних консорціумів на підготовчих стадіях типу LinkedIn. Усі робочі органи Комітету можуть взаємодіяти із іншими спеціалізованими консультативно-дорадчими органами, що утворені при Громадській раді при Мінприроди, за умов повідомлення про тематику і ефективність взаємодії через секретаріат. Щонайменше двічі на місяць представники усіх робочих структур надають інформацію про свою діяльність чи пропозиції з її поліпшення до секретаріату.
5.16. Секретар Комітету, відповідно до покладених на нього завдань:
— згідно із затвердженим планом роботи забезпечує підготовку порядку денного засідань Комітету з урахуванням пропозицій його членів;
— забезпечує ведення протоколів засідання Комітету та її президії, у триденний строк подає їх на підпис голови Комітету;
— контролює підготовку питань на засідання Комітету відповідно до проекту порядку денного;
— забезпечує оприлюднення рішень Комітету та направлення їх на адресу Мінприроди;
— забезпечує контроль за виконанням рішень Комітету;
— опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції з вирішення кадрових питань, зокрема щодо припинення членства у Комітеті;
— за погодженням з головою Комітету залучає до виконання окремих робіт і завдань членів Громадської ради та інших осіб;
— забезпечує інформування про діяльність Комітету, створює умови для доступу громадськості до інформації про діяльність Комітету, виконання його рішень;
— забезпечує ведення діловодства у Комітеті;
— забезпечує опрацювання та подання в установленому порядку на розгляд керівникові Громадської ради при Мінприроди пропозицій щодо нагородження окремих громадян, інститутів громадянського суспільства за їх внесок у реалізацію природоохоронних заходів;
— забезпечує взаємодію та листування Комісії з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
— виконує інші функції для забезпечення здійснення Комітетом своїх повноважень.
5.17. Секретар Комітету забезпечує:
— організацію проведення прес-конференцій, брифінгів, конкурсів, «круглих столів», здійснює інформаційне забезпечення діяльності Комітету;
— здійснення організаційної і методичної допомоги засобам масової інформації щодо підготовки матеріалів про діяльність Комітету;
— підготовку проекту плану інформаційної діяльності Комітету та контролює його виконання;
— здійснення оперативного збирання та аналізу матеріалів преси, інших засобів масової інформації;
— організацію спільно з членами Комітету підготовки прес-релізів та інших інформаційних матеріалів про діяльність Комітету та його структурних утворень.
5.18. Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться відповідно до плану роботи Комітету та у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал, і не рідше 1 разу на місяць для тимчасових підрозділів. Позачергові засідання Комітету можуть скликатися з ініціативи голови Комітету або однієї третини її членів. Участь членів Комітету та її робочих органів у засіданнях можуть здійснюватись як очно, так і дистанційно, з використанням інформаційно-комунікаційних засобів.
5.19. Засідання Комітету проводяться відкрито.
5.20. Засідання Комітету веде її голова. За відсутності голови або за його дорученням на засіданні головує заступник (один із заступників) голови.
5.21. У засіданнях Комітету можуть брати участь з правом дорадчого голосу уповноважені представники Мінприроди.
5.22. За запрошенням Комітету в його засіданнях можуть брати участь представники інших органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості, науковці.
5.23. Рішення Комітету приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є визначальним.
5.24. Рішення, прийняті на засіданні Комітету, оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і подаються до правління чи секретаріату Громадської ради при Мінприроди у п’ятиденний термін. Також, є можливим передавання цього рішення відповідним підрозділам Мінприроди, за планом дій, погодженим із правлінням Громадської ради при Мінприроди.

РОЗДІЛ VI
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА
КОМІТЕТУ З ПИТАНЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ.
ІНФОРМУВАННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІТЕТУ

6.1. Мінприроди за допомогою структурного підрозділу, на який покладено відповідні повноваження, створює належні умови для роботи Комітету, зокрема, забезпечує Комітет приміщенням для проведення його засідань, надає підтримку членам Комітету щодо отримання необхідних матеріалів з питань діяльності Комітету, опрацьовує програму повноцінної взаємодії зі структурами ІГС відповідно до вимог НПД, програм СБП та інших форм міжнародної технічної підтримки.
6.2. Комітет інформує Громадську раду при Мінприроди та громадськість про свою роботу шляхом подання матеріалів Громадській раді, що розміщаються в обов’язковому порядку у спеціально створеній рубриці «Громадська рада» на офіційному веб-сайті Мінприроди та оприлюднюються в інший прийнятний спосіб представлення матеріалів: положення, план роботи, склад, інформація про прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про свою роботу тощо.
6.3. Рішення Мінприроди, прийняте за результатами розгляду пропозицій Комітету чи його структурних підрозділів, не пізніше ніж у п’ятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Комітету та громадськості, правління Громадської ради при Мінприроди, інших зацікавлених структур шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Мінприроди, веб-ресурсах Комітету чи його структурних підрозділів або засобів масової інформації. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Комітету або причини їх відхилення.
6.4. Комітет звітує про діяльність щодо виконання своїх планових завдань, про співпрацю із Мінприроди, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, консультативно-дорадчими органами.
Комітет та комісії можуть розробляти та використовувати власні бланки для спілкування та іншу символіку в межах діючого законодавства.

План комітету на 2015 р в загальному плані ГР

ПРОЕКТ

                         УХВАЛЕНО

Рішенням громадської ради при

Мінприроди України від 16.12.2014 р. № 3

Голова ________________ В.В. Савицький

ПЛАН РОБОТИ

громадської ради при Мінприроди України на 2015 рік

РОЗДІЛ І
Розгляд, обговорення та громадська експертиза проектів законів,                                  постанов та інших актів
№ з/п Питання, які виносяться на розгляд  

Строки розгляду

1 2 3
Комітет з питань адміністративно-правового забезпечення   та протидії корупції** Committee Administrative and Legal Support and Combating Corruption (CALSCC_MENRU) of the Public Council under the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine
1 Надати організаційне та інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності НГО в напрямі інституційних реформ та євроінтеграції в екологічному секторі, сформувати платформу громадського діалогу з урядовими та міжнародними структурами щодо сталого розвитку на основі Орхуських центрів, привести стан медіа-забезпечення цього процесу до вимог НПД стосовно інформування та співпраці урядових структур з НГО. Налагодити взаємодію експертних та громадських НГО з процесами підготовки та ухвалення рішень щодо правового забезпечення територіальних громад розпорядженням, володінням та інспектуванням природних ресурсів; атестації, переатестації, оцінювання рівня компетенції, підготовки і перепідготовки персоналу;моніторингу та контролю, встановленням партнерських взаємодій з національними і міжнародними структурами, застереження конфліктних ситуацій.

Сформувати пропозиції по механізмах співпраці та конструктивного діалогу між структурними підрозділами Комітету, урядовими та громадськими структурами та рухами національного та міжнародного рівнів, а також окремими громадянами за питань захисту прав людини в екологічному секторі.

 

2 Активування процесу формування механізмів прав громадян на участь в управлінні державними справами (ст.38 Конституції України) в екологічному секторі:

—          за національною правовою базою;

—          за Угодою з ЄС та актуальними європейськими директивами;

—          за конвенціями ООН з питань сталого розвитку та ін.

Взаємодія з паралельними урядовими та громадськими програмами щодо стратегії реформ в Україні

3 Координування процесів розроблення програми інституційних реформ в екологічному секторі, дотично – в аграрному, енергетичному та промисловому секторі, а також наданні відповідних бюджетних пропозицій

 

4 Залучення НГО до підготовки та втілення усіх програм з бюджетної та міжнародної підтримки СДО (стратегічної довкільної оцінки) за вимогами євро директив, визначених Угодою з ЄС та актуальними європейськими інноваційними програмами
Комітет з питань екологічної безпеки та експертизи
1 Громадська експертиза проекту Закону України «Про зміну системи регулювання економіки» І квартал
2 Провадження громадського моніторингу та контролю за упровадженням процедури оцінювання впливу на довкілля державних і приватних проектів на навколишнє середовище у відповідності до Директиви 2011/92/ЄС та процедури про оцінку впливу планів та програм на навколишнє середовище у відповідності до Директиви № 2001/42/ЄC Постійно
3 Провадження громадського моніторингу та контролю за упровадженням створенням інфраструктури для оцінки якості та моніторингу атмосферного повітря, запровадження планів щодо якості атмосферного повітря для зон і агломерацій, де рівень забруднення перевищує граничну/цільову величину згідно вимог Директиви 2008/50/ЄС Постійно
4 Розгляд змін та доповнень до Порядку залучення громадськості до обговорення питань щодо прийняття рішень, які можуть впливати на стан довкілля, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 2011 р. № 771 (щодо участі громадськості у процедурі ОВНС) Постійно
5 Розгляд та обговорення проектів нормативно-правових актів, які   встановлюють чіткі вимоги до процедури ОВНС, у тому числі стосовно транскордонного впливу та з врахуванням вимог Директиви 85/337/ЕEC

 

Постійно
Комітет з питань технічного регулювання, систем екологічного аудиту та управління
Громадське лобіювання внесення змін до Закону України «Про екологічний аудит» (або розробка нової редакції Закону) задля адаптації до права ЄС, у т.ч. Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення) Постійно
Комітет з питань Рамкової конвенції ООН зі змін клімату та Кіотського протоколу
Розгляд змін та доповнень до проекту Закону України «Про засади організації та здійснення моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» ІІ квартал
РОЗДІЛ   IІ
Питання, які передбачається розглянути на засіданнях
№ з/п Питання, які виносяться
на розгляд в Комітеті
Строки розгляду
в Комітеті
Відповідальні
за підготовку члени Комітету
1 2 3 4
Комітет з питань адміністративно-правового забезпечення   та протидії корупції

 

Розгляд стану обґрунтування інституційних реформ та євроінтеграції в екологічному секторі, громадського діалогу з урядовими та міжнародними структурами щодо сталого розвитку на основі Орхуських центрів, медіа-забезпечення цього процесу за вимогами НПД стосовно інформування та співпраці урядових структур з НГО.
Оцінка наявного рівня взаємодії експертних та громадських НГО з процесами підготовки та ухвалення рішень щодо правового забезпечення територіальних громад розпорядженням, володінням та інспектуванням природних ресурсів; атестації, переатестації, оцінювання рівня компетенції, підготовки і перепідготовки персоналу;моніторингу та контролю, встановленням партнерських взаємодій з національними і міжнародними структурами, застереження конфліктних ситуацій.

 

Формування пропозицій по механізмах співпраці та конструктивного діалогу між структурними підрозділами Комітету, урядовими та громадськими структурами та рухами національного та міжнародного рівнів, а також окремими громадянами за питань захисту прав людини в екологічному секторі.

 

Можливості активування процесу формування механізмів прав громадян на участь в управлінні державними справами (ст.38 Конституції України) в екологічному секторі:

—          за національною правовою базою;

—          за Угодою з ЄС та актуальними європейськими директивами;

—          за конвенціями ООН з питань сталого розвитку та ін.

 

Взаємодія з паралельними урядовими та громадськими програмами щодо стратегії реформ в Україні
Механізми налагодження процесу координування процесів розроблення програми інституційних реформ в екологічному секторі, дотично – в аграрному, енергетичному та промисловому секторі, а також наданні відповідних бюджетних пропозицій

 

Можливості залучення НГО до підготовки та втілення усіх програм з бюджетної та міжнародної підтримки СДО (стратегічної довкільної оцінки) за вимогами євро директив, визначених Угодою з ЄС та актуальними європейськими інноваційними програмами
Комітет з питань екологічної безпеки та експертизи
Результати громадської оцінки стану виконання заходів НПД щодо екологічної безпеки та екологічної експертизи згідно НПД за період 2013-2015 рр. липень Картавцев О.
Контроль виконання ухвалених рішень та наданих рекомендацій березень, липень, жовтень, грудень Картавцев О.
Комітет з питань технічного регулювання, систем екологічного аудиту та управління
Перспективи розвитку сталого виробництва та споживання в Україні лютий Берзіна С.
Результати громадської оцінки стану та тенденції розвитку системи технічного регулювання у сфері охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки березень Берзіна С.
Вдосконалення роботи Комісії із сертифікації екологічних аудиторів відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Положення про сертифікацію екологічних аудиторів» від 29.01.2007 № 27 І квартал Данилкіна І.
Підтримка компетенції екологічних аудиторів шляхом підготовки/підвищення та підвищення кваліфікації для потреб їх сертифікації / ресертифікації І квартал Данилкіна І.
Результати громадської оцінки стану виконання заходів НПД щодо технічного регулювання, систем екологічного аудиту та управління за період 2013-2015 рр. липень Берзіна С.
Контроль виконання ухвалених рішень та наданих рекомендацій березень, липень, жовтень, грудень Данилкіна І.
Комітет з питань Рамкової конвенції ООН зі змін клімату та Кіотського протоколу
1.    Інформування щодо підготовки подань України на виконання рішень 20-ої Конференції сторін РКЗК ООН та 10-ої зустрічі сторін Кіотського протоколу.

2.    Інформування щодо створення в Україні системи вимірювання обліку, звітності парникових газів, підготовки закону.

І квартал Куруленко С.

 

 

Яреськовська І.

1.    Імплементація Директиви 2003/87/ЄС щодо створення вуглецевого ринку в Україні

2.    Інформація про підготовку Закону щодо охорони озонового шару

ІІ квартал Яреськовська І.
3 1.    Виконання кліматоохоронних заходів в секторальних Програмах згідно Угоди про асоціацію Україна – ЄС

2.    Інформування про виконання статті 6 Кіотського протоколу щодо інформування громадськості

ІІІ квартал Мартинюк А.
4 1.    Обговорення позиції України на переговорах в рамках 21-ої Конференції сторін РКЗК ООН та 11-ої зустрічі сторін Кіотського протоколу

2.    Інформування щодо результатів 21-ої Конференції сторін РКЗК ООН та 11-ої зустрічі сторін Кіотського протоколу

ІV квартал Куруленко С.
РОЗДІЛ IІІ
Конференції, семінари, «круглі столи», інші заходи, які будуть проводитись громадською радою або за її участі та підтримки
№ з/п Назва заходу Дата проведення Організатор
1 2 3 4
Конференції, семінари та «круглі столи» з питань інституційних реформ та євроінтеграції в екологічному секторі, громадського діалогу з урядовими та міжнародними структурами щодо сталого розвитку на основі Орхуських центрів, медіа-забезпечення цього процесу за вимогами НПД стосовно інформування та співпраці урядових структур з НГО щоквартально Комітет з питань адміністративно-правового забезпечення   та протидії корупції

 

Участь в організації та проведенні ІІІ Всеукраїнського конкурсу соціальної реклами І квартал «Жива планета», «Розвиток та довкілля»
Проведення засідання «за круглим столом» з обговорення питань розвитку системи громадської екологічної експертизи об’єктів будівництва І квартал Комітет ГР з питань екологічної безпеки та експертизи
5-та Міжнародна Конференція «Розвиток органічного сектору в Центральній/Східній Європі та країнах Центральної Азії» 16-18 квітня ФОРУ в партнерстві з Органік Сервісіз ГмбХ IFOAM, UNEP, BIOFACH та інш.
Проведення засідання «за круглим столом» щодо обговорення заходів, спрямованих на екологізацію усіх галузей економіки квітень «Жива планета» в партнерстві з ТППУ, ДЕА
Проведення консультацій щодо посилення державного нагляду за застосуванням екологічного маркування суб’єктами господарювання, в частині що стосується недобросовісної практики застосування екологічного маркування та реклами екологічних переваг продукції ІІ квартал Комітет з питань технічного регулювання, систем екологічного аудиту та управління
Обговорення за «круглим столом» питань щодо стимулів для впровадження СЕМ/EMAS на Українських підприємствах ІІ квартал Комітет з питань технічного регулювання, систем екологічного аудиту та управління
Обговорення за «круглим столом» питань щодо внесення змін до Закону України «Про екологічний аудит» (або розробки нової редакції Закону) відповідно до Директив ЄС, у т.ч. Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди (інтегроване запобігання та контроль забруднення) від 24.11.2010 р. ІІ квартал
Обговорення за «круглим столом» питань щодо реформування системи сертифікації екологічних аудиторів шляхом її гармонізації з міжнародними та європейськими системами, використовуючи інфраструктури акредитації та сертифікації ІІ квартал
Проведення засідання «за круглим столом» з обговорення питань щодо створення вуглецевого ринку в Україні ІІ квартал Комітет з питань Рамкової конвенції ООН зі змін клімату та Кіотського протоколу
Участь в організації та проведенні ІІІ Міжнародного форуму для сталого розвитку «GREEN MIND» — 2015 жовтень «Жива планета» в партнерстві з ТППУ тощо
Участь в організації та проведенні ІІІ Всеукраїнської конференції за участю неурядових екологічних організацій з питань державної політики Переможець конкурсних торгів
Участь в роботі XXV Міжнародної конференції «Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики» ІV квартал ТППУ, Мінрегіон, Міненерговугілля, НАНУ
Участь в роботі конференції, семінарів, круглих столів з питань охорони довкілля, клімату, Кіотського протоколу. протягом року Комітет з питань Рамкової конвенції ООН зі змін клімату та Кіотського протоколу

План дій Комітету на 2014-2015 роки

ПОГОДЖЕНО Заступник Голови  громадської ради при Міністерстві екології та природних ресурсів України______________ В.І.Чорний19 листопада 2014 р. СХВАЛЕНО на засіданні Комітету з питань адміністративно-правового забезпечення   та протидії корупції  Громадської ради  при Міністерстві екології та природних ресурсів УкраїниПротокол № 1 від 10.11.2014 Голова Комітету _________________ В.І.Чорний

10 листопада  2014 р.

 

ПЛАН РОБОТИ

Комітет з питань адміністративно-правового забезпечення та протидії корупції  Громадської при Міністерстві екології та природних ресурсів України на 2014-2015 роки **Committee Administrative and Legal Support and Combating Corruption (CALSCC_MENRU) of the Public Council under the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine

п/п

Питання, які виносяться
на розгляд Комітету
Строки розгляду
в Комітеті
(місяць)
Відповідний структурний підрозділ Мінприроди України
1 2 3 4
1 Сформувати програму діяльності структурних підрозділів Комітету: Комісія з інституційних реформ та євроінтеграції;Комісія з питань сталого розвитку на основі Орхуських центрів та медіа-забезпечення;Комісія з правового забезпечення територіальних громад розпорядженням, володінням та інспектуванням природних ресурсів;Експертна Рада;Секретаріат Комітету — Громадський Центр атестації, переатестації, оцінювання рівня компетенції, підготовки і перепідготовки персоналу;

Координаційна Рада з моніторингу та контролю, встановлення партнерських взаємодій з національними і міжнародними структурами, застереження конфліктних ситуацій.

Сформувати пропозиції по механізмах співпраці та конструктивного діалогу між структурними підрозділами Комітету, урядовими та громадськими структурами та рухами, а також окремими громадянами за питань захисту прав людини в екологічному секторі.

 

листопад-грудень 2014; Керівний апарат міністерства; Орхуський центр
2 Активувати процес формування механізмів прав громадян на участь в управлінні державними справами (ст.38 Конституції  України) в екологічному секторі:

  • за національною правовою базою;
  • за Угодою з ЄС та актуальними європейськими директивами;
  • за конвенціями ООН з питань сталого розвитку та ін.

Взаємодія з паралельними урядовими та громадськими програмами

листопад-грудень 2014;

січень-грудень 2015

Керівний апарат міністерства; Орхуський центр; профільні комітети ВРУ;Апарат Президента; Платформа Східного партнерства в Україні;Українська частина Платформи громадянського суспільства за Угодою з ЄС;Рада Європи (стратегічні питання розвитку громадянського суспільства для України)
3 Підтримати участь громадянського активу в процесах розроблення програми інституційних реформ в екологічному секторі, дотично – в аграрному секторі, а також  інших секторах економіки; участь в наданні відповідних бюджетних пропозицій

 

листопад-грудень 2014;

січень-грудень 2015

Керівний апарат міністерства; Орхуський центр; профільні комітети ВРУ

Щодо проведення розширеного засідання ГР 16.12.2014

Шановні колеги та колежанки!
Запрошуємо Вас взяти участь у розширеному засіданні громадської ради при Мінприроди України.
16 грудня 2014 року реєстрація о 10.00
Час проведення с 11.00. до 17.00 (з перервою на обід)
Місце проведення: Орхуській інформаційно-просвітницькій центр Мінприроди України
Адреса: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35,
будівля Мінприроди України.
План проведення засідання додається.
До участі у засіданні запрошені Міністр екології та природних ресурсів України – Ігор Шевченко, керівники профільних структурних підрозділів Мінприроди, члени громадської ради при Мінприроди України та інших інститутів громадянського суспільства (за згодою), представники проекту технічної підтримки ЄС «Підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України в реалізації програми бюджетної підтримки сектору» (СБП), офіційної делегації Єврокомісії в Україні, Світового Банку, наукових та науково-дослідних закладів, національних технічних комітетів стандартизації у сфері охорони довкілля, ЗМІ.

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

розширеного засідання громадської ради при Мінприроди України

 

 

16 грудня 2014 року                                                                              м. Київ

 

10.00 –  11.00 Реєстрація учасників, ранкова кава
11.00 – 11.30 Відкриття засідання, вітальне слово:Савицького Валентина Вікторовича – голови громадської ради при Мінприроди України;Шевченко Ігоря Анатолійовича – Міністра екології  та природних ресурсів України;Голубовської-Онісімової Ганни Миколаївни – ключового експерта проекту технічної допомоги ЄС «Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні секторальної бюджетної підтримки» (СБП).
11.30 – 12.20 Про поточні результати  реалізації проекту технічної допомоги ЄС – СБП:Голубовська-Онісімова Ганна Миколаївна,  ключовий експерт проекту технічної допомоги ЄС – СБП;Сергій Вихрист,  ключовий експерт проекту технічної допомоги ЄС – СБП.Модератор: Берзіна Світлана Валеріївна, заступник голови громадської ради при Мінприроди України
12.20 – 13.00 Обговорення доповідей, ухвалення пропозицій до рішення.
13.00 – 14.00  Обідня перерва 
14.00 – 14.15 Про результати проведення  громадської оцінки щодо розвитку технічного регулювання у сфері екологічної безпеки, раціонального природокористування та захисту довкілля.Берзіна Світлана Валеріївна, заступник голови громадської ради при Мінприроди України.
14.15 – 14.45 Про заходи, спрямовані на забезпечення розвитку технічного регулювання у сфері екологічної безпеки, раціонального природокористування та захисту довкілля:Бондар Олександр Іванович – ректор Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління – голова ТК 82;Круть Юлія Миколаївна –  начальник Управління державної екологічної експертизи та аудиту, моніторингу і технічного регулювання;Бучко Володимир Анатолійович – директор Департаменту правової та міжнародної діяльності;директор Департаменту економіки та фінансів Мінприроди України.Модератор: Берзіна Світлана Валеріївна, заступник голови громадської ради при Мінприроди України
14.45 – 15.00 Запитання – відповіді, ухвалення пропозицій до рішення.
15.00 – 15.15 Про програму дій нового Уряду та проект програми розвитку України «Стратегія реформ — 2020»Берзіна Світлана Валеріївна, заступник голови громадської ради при Мінприроди України
15.15 – 15.30 Запитання – відповіді, ухвалення пропозицій до рішення.
15.30 – 15.45 Про пріоритетні завдання в діяльності Мінприроди УкраїниСавицький Валентин Вікторович – голова громадської ради при Мінприроди України
15.45 – 16.00 Запитання – відповіді, ухвалення пропозицій до рішення.
16.00 – 16.15 Про план роботи громадської ради при Мінприроди України на 2015 рікСавицький Валентин Вікторович – голова громадської ради при Мінприроди України
16.15 – 16.30 Запитання – відповіді, ухвалення пропозицій до рішення.
16.30 – 17.00 Різне

 

Анализ состояния адаптации

https://drive.google.com/file/d/0BycRpHuWHSKZZF94SVN4cTBWbXM/view?usp=sharing

 

Фото звіт

Засідання комітету Адміністративно-правового забезпечення та протидії корупції 10.11.2014

WP_20141110_010

WP_20141110_013

WP_20141110_027

WP_20141110_009

WP_20141110_003