Перейти к записям

Міжсекторальна Інноваційна експертна платформа

Декларація про поєднання зусиль українських та міжнародних громадських рухів на базі європейської молодіжної політики  та цілей сталого розвитку тисячоліття

Шановні співвітчизники та активісти національних і  міжнародних правозахисних рухів!

Міжсекторальна Інноваційна експертна платформа й представники коворкинг-простору Благодійного фонду Богдана Гаврилишина за Програмою «Молодь змінить Україну»1442030268 (1)

цим документом  визначають поєднання зусиль  в розширенні активності, правової свідомості і зміцненні громадянського суспільства, налагодженні потужної взаємодії в правозахисних рухах  національного та міжнародного рівнів. Грунтуючись на євроінтеграційних підходах заради спільного майбутнього, узгоджених з консолідованою програмою YOUTH FOR EUROPE together with Ukraine, учасники платформи запроваджують системні програми з вивчення міжнародної практики, цілей і інструментів, європейського досвіду проведення реформ в різних країнах, усвідомлення особливостей секторальних політик та політичних свобод, гуртування навколо гуманістичних цінностей та соціальної захищеності громадян.

  2корупц суди

Попередня наукова та суспільна активність учасників платформи дозволила започаткувати нові форми діалогу громадських організацій, науковців, освітян, представників бізнесу — з представниками урядових структур та міжнародних організацій. За спільної мети покращення життя, захисту материнства і дитинства, прав людини на чисте довкілля, якісну їжу, захист праці прозорих умов конкуренції, утворення сучасних та прогресивних форм діяльності суспільства, відбувається згуртування патріотичної спільноти країни. Такі форми активності потребують суттєвого розширення в напрямі розвитку територіальних громад, активованих шляхом утворення  Громадської спілки «Інноваційна Орхуська мережа територіальних громад України та міста Києва» й міжсекторального залучення експертної спільноти, утворення нових форм навчання персоналу, сертифікації кадрів, надбання досвіду планування та управління суспільними ресурсами — заради спільних цінностей, сформованих як завдання сталого розвитку на основі інноваційних платформ, що представлене на сайті Благодійного фонду «Майбутнє дітей – наша спільна мета».

 корупц     Кармазін

Все більше людей захоплюються завданнями сталого розвитку, збалансованого споживання та відновлення гармонійного стану довкілля, запровадження програм врегулювання клімату. Громадянське та експертне суспільство стрімко переходить від  володіння лише загальною інформацією про перспективи та переваги євроінтеграційних реформ — до поглиблення в особливості побудови «вільного» ринку. Але для вироблення цілісної програми таких реформ, на локальному-національному-тренскордонних рівнях — коли розуміння та очікування зі сторони європейського та українського суспільства досягнуть спів падіння, потрібні значні покрокові зусилля.

В період найбільш критичного стану з підписанням Угоди з боку уряду, активісти Міжсекторальної експертної платформи приєднались до

ДЕКЛАРАЦІЇ ГРОМАДСЬКОГО ПІДПИСАННЯ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС — на основі тексту Угоди про Асоціацію, парафованого Україною та ЄС у 2012 р., а надалі напряму звернулись до керівників урядів всіх європейських країн. 

ле боротьба із зовнішнім та внутрішнім ворогом віднімала багато зусиль, конденсуючи зусилля століть в інших країнах — в декілька десятиліть перероодження громадянського суспільства Україин — до усвідомлення цінностей і інструментів найбільш прогресивних країн світу. Низька активність урядових структур у визначенні і проектуванні реформ в Україні більше нагадує діагностику проблематики і  урочисте проголошення очікуваних результатів, що закріпилися в радянському суспільстві — як своєрідна мімікрія до подвійних норм суспільної моралі. Але з часів активної діяльності Руху та засновників Української Гельсінської спілки — все більш потужно проявляються громадянські осередки науковців, освітян, діячів культури та миролюбних рухів — за вільну і гідну країну.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAа 3-й барикаді Майдану (проф. Я.Мовчан, співзасновник Руху, волонтер  5тої барикади Майдану гідності)

Патріотичне громадянське суспільство, поєднуючись у захисті кордонів країни,  потребує одночасно послідовного просвітництва та інформування про досвід84 інших країн, які ішли шляхом євроінтеграції, в процедурному та організаційному аспектах, визрівання в цілях і спроможності економічної самодостатності країни, громад, внутрішнього ринку — та зовнішнього транскордонного співробітництва.

12079329_1654116614868982_2756252216136548894_n-конференц2

Інформування громадян, завдяки соціальним мережам та необхідності поєднання заради прогресу, раніше було вибіркове і доступне лише незначній частині суспільства. Це призвело до зростання жаги знань, коли вже  переважна частина спільноти підтримує євроінтеграційний курс країни, на основі загальної довіри до європейських партнерів. Хоча уряд всіх рівнів зволікає з запровадженням оновлених вимог до державних службовців, а експертна спільнота в секторальному та політичному просторах лише починає процес поєднання до загальної потреби розроблення програми реформ, ми бачимо стрімкий процес інституційних трансформацій, ще недостатньо  узгоджених між собою. Особливі перспективи несуть можливості поєднання антикорупційних рухів — із зростанням інвестиційних потоків, знань та досвіду в секторальних і галузевих аспектах менеджменту, востребуваного «вільним» ринком.

910

Після кількох століть тоталітарного правління та відчайдушної боротьбюи за волю та незалежність українського народу, незчисленних людських і моральних жертв, набуття величезних екологічних ризиків техногенного походження, падіння конкурентоспроможності українських підприємств в складі СРСР, розкриття значних інформаційних масивів щодо жорстоких методів діяльності будівничих радянської країни, в суспільстві невпинно зростали потреби реального втілення прав людини і людської гідності. Але багато років здавалось, що це має стати природнім шляхом, лише на основі проголошення Незалежності України, і наступного курсу на євроінтеграцію.

Таке проголошення відбулося не випадковим шляхом, а  завдяки багаторічній діяльності засновників Гельсінської спілки в Україні, народних рухів на межі підпілля, значній підтримці міжнародних прогресивних сил, що надалі гуртуються у правозахисних рухах, на комплексних соціо-економічних засадах Хартії місцевого самоуправління.

-конференц4

Европейская хартия местного самоуправления

Європейська хартія місцевого самоврядування

eu_charter_ukr

Але з радянських часів залишались найголовніші проблеми – наївна  довіра голослівним заявам політиків, ідеалістичні прагнення забезпечити права людини лише деклараціями, які проголошувались начебто від душі – але призводили до протилежних результатів в реальному житті, соціально-економічних відносинах, зростання беззаконня в суспільстві, що болюче вразило свідомість і волю багатьох громадян, призвело до трьох Майданів.

Прозріння відбувалось одночасно з відкриттям кордонів, можливостями для людей покидати країну, мандрувати світом, і просто навіть отримувати інформацію — не покидаючи країни, але спостерігаючи за подальшою втратою своїх позицій с рейтингу свобод та економічного розвитку.

Суспільство все більш чітко бачить, як одна з найбільш заможних країн Європи покрилась коростою корупції, втратила переважну чисельність виробничих потужностей і робочих місць, досі спирається на комунальні та підприємницькі потужності, створені ще за часів тоталітарного СРСР, і при тому ще й потерпає від агресії північного сусіда та сепаратистських проявів в східних місцевостях. Становище народних мас на сході нагадує пастку, тому що сподіваючись підвисити рівень свого життя на кшталт північних сусідів, з аналогічною ресурсномісткою економікою – вони натомість отримали жахливі прояви бандитизму, пограбування, економічного знищення і боротьби за владу феодального типу. Учасники АТО зіткнулися з шаленою корумпованістю місцевих і центральних органів влади, величезними обсягами тіньового використання природних ресурсів та контрбанди, що спонукає патріотичну частину суспільства до прискореного вивчення і втілення правової бази, узгодженої з усіма спектрами прав людини. Таку діяльність Міжсекторальна Інноваційна експертна платформа  координує з різними предстаниками Гельсінських рухів в процесі свого формування, ще з середини 80-тих років.

12063739_1653502584930385_5761295092742343748_n12036819_1653503818263595_2574970145090136415_n

Країна як наче проходить ті етапи історії — яких вона була позбавлена за свого природного розвитку, коли селянам було невідоме кріпацтво, а мешканці міст приєднувались до  поважних відносин республіканського типу, відповідно до Магдебурзького права. Подальші віки колоніального стану постійно зберігали в душі українців і багатьох переселенців до цих країв — прагнення до волі, гідності, поваги владних структур — до прав і потреб народу, і поваги народу — до законів і дій влади. Це відобразилось в багатьох художніх і історичних творах — віра в те, що достатньо проголосити країні свою державну незалежність — і відбудуться необхідні трансформації, але таке зневажання правовими знаннями та наявністю патріотичних кадрів правників — призвело до зростання протидії зі сторони тиранічного східного партнеру, а з іншого боку — стрімкого зростання свідомості і гуртування громадянського суспільства в благодійних рухах на підтримку учасників АТО.

12046704_1653502248263752_8906374745650712625_n11753271_1625581631055814_6760235341940356029_n

Лише поступово всьому суспільству стає зрозумілим, що для реальної, а не уявної,  трансформації усіх форм суспільного життя, необхідно подолати величезну прірву між проголошеними в законах, міжнародних зобов’язаннях України правами людини, суспільства та природи, — та їх реальним усвідомленням громадянами усіх соціальних груп й послідовним і узгодженим втіленням.

10354759_756287267831525_2760011953235963329_n11753271_1625581631055814_6760235341940356029_n12046755_756005551193030_5366209406972096474_n

Права людини були лише формально визнані пострадянським керівництвом, яке в значній мірі і багато років залишалось за складом тим самим радянським, тому що в країні не було проведено люстрацію після відділення від СРСР, а діяльність багатьох новостворених партій мала такий само лицемірний характер, як і в радянський період. Досі гостро відчувається потреба донесення громадянам України реальних масштабів і завдань структурних реформ. Це має стосуватись усіх форм і рівнів суспільної діяльності.

За конституційними положеннями, єдиним джерелом влади є народ, і влада має бути не лише підпорядкована громадянському контролю, але і бути втіленням завдань гармонійного розвитку суспільства на локальному, національному, міжнародному, родинному та особистісному рівнях.

Для здійснення такого контролю потрібні інструменти, методики, стратегії, тактики, організованість і широка масовість участі. Частину з цього нами розпочато, але час вимагає пришвидшувати реформи, наздоганяти те – що було пропущене за майже 20 років сподівань та намірів, вчитись, обмінюватись думками та досвідом, робити кроки назустріч прогресивному людству, спільно розвивати найкращі світові практики захисту прав людини — втілюючи їх у нові форми суспільного життя для України.

Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості
в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля ( Орхуська Конвенція) 

Конвенцію ратифіковано Законом N 832-XIV ( 832-14 ) від 06.07.99 ) { Поправки до Конвенції див. Рішення ( 995_i72 ) від 27.05.2005 }. Важливе значення мають обов’язок державних органів залучати громадськість до процесу прийняття рішень з конкретних видів діяльності на його ранніх стадіях, надання їй повної інформації про діяльність, яка планується, організація публічних слухань та врахування думки громадськості. Досить схематичне врегулювання в Оргуській конвенції участі громадськості у розробці планів, програм, політики і юридичне обов’язкових нормативних актів обумовлене активним станом розроблення механізмів цього процесу у більшості країн Європи, численні рекомендації надавались також для України.
Гарантом реалізації прав на доступ до інформації та участь у прийнятті рішень є доступ до правосуддя. Він надає примусового характеру дотриманню екологічних прав та забезпечує реалізацію положень Оргуської конвенції. Будь-яка особа, яка вважає, що її права на інформацію чи участь порушені, може звернутися до суду.

Паралельно було ратифіковано Конвенцію ЕСПОО — враховуючи взаємозв’язок  між  різними   видами   економічної
діяльності та їхніми екологічними наслідками, підтверджуючи необхідність      забезпечення       екологічно обгрунтованого та сталого розвитку, маючи твердий намір розвивати  міжнародне  співробітництво  в галузі   оцінки   впливу   на  навколишнє  середовище,  зокрема  у транскордонному контексті. Обидві Конвенції спираються на  базові   положення  Статуту  Організації
Об’єднаних  Націй та Міжнародного Суду   (   995_010 ), та подальших актів захисту екологічних прав людини у міжнародному правіДекларації Стокгольмської конференції з проблем оточуючого людину середовища,  Заключного акта Наради з  безпеки  та  співробітництва  в  Європі  (НБСЄ)  та Підсумкових   документів   Мадридської   і   Віденської  зустрічей представників держав-учасниць НБСЄ, що також надають системну матеріально-технічну підтримку з фондів НБСЄ на втілення цілей Конвенції в сусідніх з ЄС країнах.

Для українських громадян важливі постулати первинної Декларації Обєднаних Націй від 1-го січня 1942 року, за статею 110 якого був підписаний та ратифікований Статут  Організації
Об’єднаних  Націй та Міжнародного Суду.  

АПЗПК Статья 13  1. Генеральная Ассамблея  организует  исследования  и  делает рекомендации в целях:
а) Содействия международному  сотрудничеству  в  политической области и поощрения прогрессивного развития международного права и его кодификации;
b) Содействия   международному   сотрудничеству   в   области
экономической,  социальной, культуры, образования, здравоохранения и  содействия  осуществлению  прав  человека и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии.
2. Дальнейшие обязанности, функции и  полномочия  Генеральной Ассамблеи в отношении вопросов, упомянутых выше,  в  пункте  1  b, изложены в Главах IX и X.

Статья 14 С  соблюдением  положений  статьи  12, Генеральная  Ассамблея уполномочивается  рекомендовать  меры  мирного  улаживания   любой ситуации, независимо  от  ее  происхождения,  которая,  по  мнению Ассамблеи, могла бы нарушить общее благополучие или  дружественные
отношения между   нациями,   включая   ситуации,   возникающие   в результате нарушения положений настоящего Устава,  излагающих Цели и Принципы Объединенных Наций.

Статья 15   1. Генеральная Ассамблея получает и  рассматривает  ежегодные и специальные доклады  Совета  Безопасности;  эти  доклады  должны включать отчет  о  мерах  по  поддержанию  международного  мира  и безопасности, которые Совет  Безопасности  решил  предпринять  или предпринял.

Орхуська Конвенція відноситься до сфери повноважень Європейської Економічної Комісії ООН (ЄЕК ООН).            Новый рисунок

ЄЕК ООН служить для урядів  та громадян регіональним форумом для розробки конвенцій, норм і стандартів, з метою гармонізації дій і полегшення обміну думками між державами-членами. Виконуючи цю функцію, ЄЕК ООН забезпечує гарантії безпеки і якості споживачам, допомагає охороняти довкілля, спрощує процедури торгівлі, а також сприяє тіснішому єднанню держав-членів усередині регіону і їх повнішій інтеграції у світову економіку, виділяючи на ці напрями щорічно кошти міжнародної технічної підтримки. За минулі 20 років ці можливості для покращення добробуту українських громадян були використані надзвичайно слабко, і тому Угодою з ЄС передбачено створення спільної Платформи громадянського діалогу на базі цього комітету. Враховуючи, що події зі створення Платформи відбувались практично лише за участі її керівників, і  формування відкритої площадки суспільного діалогу в інтересах всіх прав громадян, зокрема в економічній і екологічній площині, потребує колосальних зусиль усього громадянського суспільства, таку площадку паралельно було створено у вигляді Громадської спілки «Інноваційна Орхуська мережа територіальних громад України та міста Києва», англійською мовою:  CIVIC UNION «INNOVATION NETWORK AARHUS UKRAINE TERRITORIAL COMMUNITY AND THE CITY KIEV» (скорочена назва — CU «INAUT -CK»), російською мовою: Общественный союз «Инновационная Орхусская сеть территориальных сообществ Украины и города Киева»скорочено – ИОСТСУ_ГК, з наступною метою: «Формування процесу побудови Орхуської мережі на виконання зобов’язань України по Орхуській Конвенції, Конвенції ЕСПОО та ін. міжнародних зобов’язань стосовно оптимізації безпечності і гармонійного стану навколишнього середовища, процесів обліку і використання природних ресурсів, подолання техногенних катастроф за екологічними та іншими техногенними і кліматичними ризиками, формування засад ноосфери в усіх формах діяльності при забезпеченні прав людини, запровадження повноцінних процесів громадянського контролю прав людини в горизонтальних системах нагляду за діяльністю всіх верств суспільства, поєднання громадян в процесах відновлення і збереження навколишнього середовища в національному та міжнародному контекстах. Ініціювання та забезпечення процесів формування регіональних центрів по всіх регіонах України і в м. Києві стосовно узгоджених дій в реалізації заходів щодо захисту прав, свобод, соціальних, економічних, екологічних, політичних та інших інтересів членів спілки».Гурник_Козловська_Хода Я Волноваха

В процесі заснування Громадської спілки, ініціативна група активно долучалась до процесу підготовки та проведення Круглого столу — дискусії «Самоврядування в Україні: зміст, сенс і методологія юридичного оформлення первинного суб’єкту – територіальної громади», організованого за участі експерта спілки, голови ГО «Захист простих людей» Дмитра Павліченка, і подальшої діяльності в цьому напрямі, розкриваючи важливість принципів та механізмів Орхуської Конвенції для використання в процесі створення територіальних громад. Поточна програма викладена на сторінці Громадської спілки «Інноваційна Орхуська мережа територіальних громад України та міста Києва».

 

 

 

Козловська_Павліченко КМДА

 

 

 

 

9 комментариев

Оставить комментарий
 1. Анна Остапенко / Июл 6 2015

  «Після двох напрочуд рішучих кроків»!!! коли розтягли керівники господарств і наближені = усе майно і тварин за безцінь… Маємо запровадити міжнародні стандарти і правила оцінки земельних ресурсів і надр і природних комплексів — разом з ними, це єдиний комплекс, це єдина біосистема, в якій людина має дуже уважно відслідковувати можливості і наслідки своєї діяльності. І це необхідно робити за сучасними екологічними методиками, принаймні, за сучасними вимогами до адмінкадрів та системи правових вимог до них — що досі обговорюються у правовій площини невідомого рівня відповідності — http://decentralization.gov.ua/legislation, це необхідно привести до чітких європейських правил

 2. Olga Vasiljeva / Июл 17 2015

  The meeting featured various interactive dialogue sessions (Programme). A series of side events, organized by Member States and the United Nations system during these two days, offered an opportunity for the youth representatives to engage with each other on the important challenges that they face. http://www.un.org/en/ecosoc/youth2014/

 3. Marina Kozlovsky / Окт 6 2015

  Проекти міжнародних організацій щодо підтримки МСБ в Україні http://humanrightsinukraine.org.ua/wp-admin/post.php?post=1119&action=edit

 4. Marina Kozlovsky / Окт 18 2015

  КРАВЧЕНКО С., РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ http://humanrightsinukraine.org.ua/poslidovnist-zahistu-ekologichnih-prav-lyudini-u-mizhnarodnomu-pravi/

 5. Marina Kozlovsky / Ноя 7 2015

  Gina McCarthy is the Administrator of the U.S. Environmental Protection Agency. http://www3.epa.gov

 6. Marina Kozlovsky / Ноя 28 2015

  Через 5 днів світові лідери повинні визначити курс щодо врегулювання проблеми зміни клімату ** After 5 days, world leaders must chart a course to resolve the problem of climate change . http://humanrightsinukraine.org.ua/cherez-5-dnej-mirovye-lidery-dolzhny-opredelit-kurs-po-uregulirovaniyu-problemy-izmeneniya-klimata/

 7. Marina Kozlovsky / Ноя 28 2015

  People’s Climate March: the revolution starts here humanrightsinukraine.org.ua/people-s-climate-march-the-revolution-starts-here/

Оставить комментарий