ГОЛОВНА

   Основною метою Cпілки є сприяння забезпеченню прав українських громадян, нинішнього і прийдешніх поколінь, жити та працювати в навколишньому середовищі, сприятливому для їх здоров’я та добробуту, що передбачено Цілями сталого розвитку та іншими національними та міжнародними правовими актами, стороною яких є Україна.

    Діяльність Спілки має спрямовуватись на донесенні інформації про права людини та зміст національних правових актів на втілення цих прав в контексті соціальної справедливості, гендерної рівності, збереження та відновлення довкілля, захисту прав дітей та зростанню економічної діяльності на засадах сталого розвитку, запровадження нових форм освіти протягом життя, налагодження нових форм соціального діалогу; захисту уразливих верст населення на основі освіти, просвітництва та інноваційного розвитку, ліквідації бідності та голоду (за Цілями сталого розвитку ООН); сприяння формуванню нових норм національної та світової культури з гуманітарними та екологічними парітетами, в гармонії з програмами збереження біологічного різноманіття та екосистемного розвитку, охорони здоров’я, туризму, рекреаційних заходів, фізичної культури і спорту; налагодження співпраці за гуманітарними та екологічними пріоритетами на регіональних, міжрегіональних, транскордонних та міжнародних рівнях.